Social Icons

Thursday, January 10, 2013

ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မၿဖိဳခြင္းေစခ်င္

ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တခုလံုးကို ျပန္လည္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဗမာျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသေယာင္ ျဖစ္သည္။ တႏွစ္ပတ္လံုး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ အပစ္ရပ္ေရးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌မူ အစိုးရတပ္မ်ားက ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နယ္ေျမႏွင့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စခန္းမ်ားကုိ ေျမျပင္၊ ေ၀ဟင္ လမ္းေၾကာင္းအဖံုဖံုျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ကိုက္ညီမႈရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တစ္ေျပးညီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးကို တစိုက္ မတ္မတ္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုပါက ၁၇ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည့္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္သတိ ေပးကာ တပ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ယင္းသို႔ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ သမၼတ ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ိုင္းကိုသာ လိုလားသည့္ KIA ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမရွိျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ေဒသ အေျခအေနမွာ စစ္မက္ေရးရာ ဆိုး၀ါး လာကာ ကူကယ္သူမဲ့ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ခုႏွစ္ေသာင္းခြဲအထိ မ်ားျပားလာရသည္။
တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီႏိုင္မည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္လိုၾက သည္။ လက္ရွိ စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ရပ္တန္႔ရန္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ား အသီးသီး ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထုဆႏၵကို အေလးထားေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ခါးသီးစြာ ခံလာ ရသူမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးကိစၥအ၀၀ကို လံုး၀ ေျပာင္းလဲယူလိုက္ရမည္။ မည္သည့္ တပ္မႉးတပ္သားမ်ားမဆို အထက္အရာရွိ၏ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ စစ္ေရးစစ္ရာကို ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအေတာအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ား အားလံုးမက်န္ ပါ၀င္လာရန္ကိုလည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ အစိုးရမွ နည္းလမ္းရွာ ၫွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းသင့္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဗမာျပည္၏ ဒီမိုကေရစီပံုစံက်စြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမႈကို ျမင္လိုၾက သည္။ ထို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီလိုၾကသည္။ ထိုလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ဟုလည္း တြက္ဆေနၾက သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခြဲမႈမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အေရး ရတက္မေအးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအား လက္ေတြ႕က်က် ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသည္မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လက္ေတြ႔က်က် တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို တံု႔ေႏွးေစ သည္။ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွသာလွ်င္ ေရရွည္ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ကို တည္ေဆာက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပစၥကၡတ္ အေျခအေနကို ရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ လူထုအခ်င္းခ်င္းၾကားမ်ား၌ နားလည္မႈလြဲမွားကာ ဆိတ္ၿငိမ္ေနသည့္ ယံုၾကည္ မႈမ်ား ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ၿပီး တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ ေရွ႕သို႔မခ်ီဘဲ ေနာက္ဆုတ္တုံ႔ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
(KIC)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .