Social Icons

Thursday, January 31, 2013

၂၀၁၅ ခုမွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမလား

"ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္၊ အဲဒီအစိုးရကို ျပႆနာေတြနဲ႕ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး၊ အဲဒီအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။"

(ဦးစိုးသိန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး)

၂၀၁၅ မတိုင္ခင္

အေပၚက စကားကို ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့စကားလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္ ဆိုပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္(၈)ခ်က္ကို ေျပာတာလား၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ဆင့္ကို ေျပာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မတူညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္စဥ္(၂)ခုကို ညႈိႏႈိင္းဖို႕ ရွိလား။ ဒီအေျခခံကိုေတာင္ အေလးမထားရင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လြယ္ကူပါ့မလား။

၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္လို႕ တထစ္ခ် ေျပာလို႕ရေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာ တိက်ျပတ္သားတဲ့ မူဝါဒ ရွိေနၿပီလား။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစဥ္ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို သေဘာတူဖို႕ အစိုးရမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ အစိုးရလုပ္သမွ် တပ္မေတာ္က ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနတာကိုလည္း ဘယ္လိုသေဘာထားရမလဲ။ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးစိုးသိန္းစကားကို ယုံသင့္မယုံသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကဖို႕ပါပဲ။

အားလုံးကို ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္ဆိုတဲ့စကားမွာ အင္အားသုံးရင္ သုံးရပါလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာလည္း ပါႏိုင္တာပဲ။ ဒါဆိုရင္ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းဆိုခ်င္ပါသလား။ ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ဖက္ဒရယ္ရမရေတာ့ မေသခ်ာဘူး၊ လက္နက္ခ်ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဝင္ခိုင္းဖို႕ေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။


ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္ဆိုပဲ။ ဒီစကားကို သမၼတအၾကံေပးေတြ ေျပာခိုင္းပုံရတယ္။ ဒီစကားကို သုံးၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို စာနာေအာင္ လုပ္ဖို႕နဲ႕ အတိုက္အခံမ်ားကို ေက်ာသပ္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို ေနာင္တက္လာမဲ့ အစိုးရအတြက္ ခ်န္မထားခဲ့ခ်င္ဘူး။ ဒါ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္သိပ္မေျပဘူးဆိုတာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ၿငီးလာၾကပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရအစား အတိုက္အခံမ်ားနဲ႕ဆို ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္လို႕ ယူဆၾကမွာက က်ိန္ေသပါပဲ။

အထက္ကစကားကို ေျပာလို႕ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဟုတ္ဘူးလို႕ ခပ္ပါးပါးေလး ဝန္ခံလိုက္သလို ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တက္လာတဲ့အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ၿပီလားဆိုေတာ့ မေသခ်ာေသးပါ။ လက္ရွိအစိုးရကို တရားမဝင္ေၾကာင္း စာေရးသူတို႕ ေရးေနျခင္းမွာ (၁) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေကာ္မရွင္က ဘက္လိုက္ခဲ့တယ္၊ မဲမသမာမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါက တစ္ခ်က္။ (၂) ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဥပေဒဟာ စစ္ကြၽန္ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္တဲ့ ဥပေဒပါ။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တခဲ့ရင္ေတာင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေအာင္ မျပင္ခဲ့ရင္ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမျဖစ္ဘဲ စစ္ကြၽန္ဥပေဒကို ကာကြယ္ေပးမဲ့အစိုးရတစ္ရပ္သာ ျဖစ္လာမွာပါ။


ဘယ္သူက ျပႆနာရွာေနလဲ

အဲဒီအစိုးရကို ျပႆနာေတြနဲ႕ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး၊ အဲဒီအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ ဆိုပဲ။ ဒီစကားလည္း ဟုတ္သလိုလိုနဲ႕ စဥ္းစားစရာရွိတယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရအတြက္ လမ္းရွင္းေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ရွိသူ၊ ႏိုင္ငံသားက်င့္ဝတ္ရွိသူျဖစ္လို႕ ဂုဏ္ယူစရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာဆိုတဲ့စကားကို သူက ရွင္းမထားဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျပာလိုဟန္ရွိတယ္။ တန္းတူေရးျပႆနာကို ေျပာလိုဟန္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ့္ျပႆနာက ဘာလဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြက တန္းတူေရးကို ေတာင္းဆိုတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားဟာလည္းပဲ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မူအေနနွဲ႕ သေဘာတူၾကတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရက ဒီကိစၥမွာ မပြင့္လင္းေသးပါ။ တပ္မေတာ္က တန္းတူေရးကို ခြဲထြက္ေရးလို႕ ျမင္ေနတုန္းပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ဖန္တီးေနသူမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕ အတိုက္အခံမ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္တယ္။

ျပႆနာကို မထားခဲ့ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရရဲ႔ အက်င့္ကို ျပင္ဖို႕ လိုေနၿပီ။ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ထားႏိုင္ဖို႕ အရင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္က အရပ္သားအစိုးရအမိန္႕ကို မနာခံရင္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ဖို႕လည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က ျပႆနာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္လက္ဖန္တီးေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းအေနနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ဘာေတြ လုပ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔လုပ္ငန္းေတြမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကလြဲၿပီး အျခားကိစၥေတြမွာ တပ္မေတာ္က ဝင္မရႈပ္ေအာင္ ရွင္းထားႏိုင္ရင္ ျပႆနာက မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။


၂၀၀၈ ဥပေဒကို မျဖစ္မေန ျပင္ရမယ္

၁။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အဲဒါကို ျပင္ပါ။
၂။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးမထားပါ။ အဲဒါကို ျပင္ပါ။
၃။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တစ္မတ္သားမ်ား မရွိသင့္ပါ၊ အဲဒါကို ျပင္ပါ။

ဒါေတြကို မျပင္မခ်င္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္လို႕ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္း မေျပာပါနဲ႕။ ဖြတ္ကေန ေဒါင္းမေမြးပါ။
( Ven Ravika facebook )

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .