Social Icons

Friday, January 18, 2013

ေမာ္၀မ္းဆုေတာင္းကုန္းအား ဗမာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္

( jp kasa) ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန႔္တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၊ ေမာ္၀မ္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ဆုေတာင္းကုန္းသို႔ ဗမာစစ္တပ္ ဖားကန္႔ဗ်ဴဟာကုန္းမွေန၍ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ထိုပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမာ္၀မ္းအသင္းေတာ္၏ သိကၡာေတာ္ရ အသင္းအုပ္ဆရာႀကီးထိန္နန္တက္ေနာ္ ႏွလံုးေဖာက္ၿပီး ေသြးတက္ကာ ပုဂၢလိကေဆးရံုတြင္ တစ္ညတာ ကုသခဲ့ရေႀကာင္း အသင္းေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းကေျပာျပပါသည္။ အခင္းမျဖစ္ပြါးမွီ အသင္းေတာ္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက ထိုဆုေတာင္းကုန္းတြင္ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳအၿပီး ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ ဆုေတာင္းကုန္းရွိ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ပ်က္စီး ခဲ့ၿပီး  လက္၀ါးကပ္တုိင္လည္း ထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။
ထိုဆုေတာင္းကုန္းတြင္ ဗမာစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၈ မွ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စခန္းခ်ကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး တပ္ရုပ္သိမ္းသြားသည္မွာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔သာရွိေသးေႀကာင္းသိရပါသည္။ ထိုတပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးလြမ္းမိုးေအာင္ ပစ္ခတ္မႈမျဖစ္မွီ ေမာ္၀မ္းအသင္းအုပ္ဆရာႀကီးထံသို႔ ဖုန္းဆက္ခဲ့ေႀကာင္း အသင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ျပန္လည္ မေျဖႀကားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈၿပီးမွ  ဖုန္းဆက္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုဗိုလ္ႀကီးက လက္နက္ႀကီး က်သည့္ေနရာအားေမးျမန္းၿပီး၊ ထပ္မံပစ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း သတိေပးပါသည္။ အသင္းအုပ္ဆရာႀကီးမွ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆုေတာင္းကုန္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္သနည္း၊ မည္သူမွ်မရွိေႀကာင္း ၊ ဆုေတာင္းကုန္း ေတာင္ေျခတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေႀကာင္း ထပ္မံ၍မပစ္ခတ္ရန္ေတာင္းပန္ေႀကာင္း၊ ထုိဗိုလ္ႀကီးကလည္း ဗ်ဴဟာမွဴးအား ေျပာေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုပါသည္ဟု အသင္းအုပ္ ဆရာႀကီးက ေျပာျပပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရပ္သြားပါသည္။
ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ထိုဗိုလ္ႀကီးလြမ္းမိုးေအာင္က ေမာ္၀မ္းအသင္းေတာ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္အား ၎တို႔ပစ္ခတ္ျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္း၊ အမႈိက္ပံုဖက္မွပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ျငင္းဆိုေႀကာင္းရွင္းျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူငယ္ေခါင္းေဆာင္က ထိုပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္ရွိေနၿပီး ဗ်ဴဟာကုန္းဖက္မွ လာေသာ မီးခိုးတန္းအား မိမိေနအိမ္မွျမင္ေတြ႔ခဲ့ေႀကာင္းဆိုပါသည္။ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လူငယ္ေလး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမဳပ္ထားတဲ့မိုင္းကြဲတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ အမႈိက္ပံုဖက္က လာတဲ့ လက္နက္လည္းမဟုတ္ဘူး၊ ဗ်ဴဟာကုန္းကေန ပစ္လိုက္တဲ့ ပခံုးထမ္းျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္၊ လက္နက္ရဲ႕ဦးတည္ရာက အဲဒီဖက္ကလာတယ္ဆိုေတာ့ ရွင္းျပစရာေတာ့လိုမယ္မထင္ဘူး ဟု သူ၏ အျမင္ကိုေျပာျပပါသည္။
ဗမာစစ္တပ္သည္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအား လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ဇြန္လတြင္လည္း ဆိုင္းေတာင္ ခရစ္ယာန္ဆုေတာင္းကုန္းႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္သို႔အား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ၁၂ ခ်က္တိတိပစ္ခတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းကလည္း ထိုေမာ္၀မ္းကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းအေရွ႕တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး လူ ၆ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခါ ထိုေမာ္၀မ္းကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ဆုေတာင္းကုန္း ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ထားေႀကာင္း၊ တက္ေရာက္လိုပါက ဗ်ဴဟာမွဴးထံ အခြင့္ေတာင္းၿပီးမွသာ တက္ေရာက္ႏုိင္ေႀကာင္းအသင္းသားမ်ားကေျပာျပပါသည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္း၀င္း အတြင္းေနထိုင္ေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၄၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း စိုးရိမ္ထိန္႔လန္႔စြာ ေနထိုင္ေနရပါသည္။ ဖားကန္႔ေဒသခံမ်ားက ဗမာစစ္တပ္သည္ ေတာေမွာ္သြားရာလမ္းတြင္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားသျဖင့္ ဆုေတာင္းကုန္းတြင္ ဆုေတာင္းသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း သံုးသပ္ႀကပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဗမာစစ္တပ္သည္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ လူႀကီးဆန္စြာကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ၊ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရမည့္အစား ဤကဲ့သို႔လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ဟုေခၚဆိုႏိုင္ရန္ စဥ္းစားစရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မည္သူအစိုးရဆန္ေနၿပီး မည္သူသူပုန္ ဆန္ေနသည္ကို ေတြးေခၚတတ္သူတိုင္း စဥ္းစားႏိုင္ႀကေစရန္ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .