Social Icons

Tuesday, January 22, 2013

လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရဟာ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲဘို႕ လုပ္ေနၾကသလား။

လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူထုသည္ မကုန္ခမ္းနိုင္ေသာ စြမ္းအားျဖစ္သည္။ လူထုထံမွ သင္ၾကားေလ့လာ စရာမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က လူထုကိုဟိုဟာမလုပ္နဲ႕၊ သည္လို လုပ္ပါ၊ ဟူ၍သာ သင္ၾကားပို႕ခ်၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးေနၾက သည္ကမ်ားလြန္းေနသည္။ လူထု ထံမွ သင္ၾကားေလ႕လာ ရန္၊ လူထု၏ သေဘာထားအျမင္ မ်ားကို အေလးထားစု ေဆာင္းရန္၊ လူထုကို ေလးစားေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသရန္ တို႕ မွာ နည္းလြန္းလွသည္။ မိမိလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထုအား တန္ဘိုးထားကာ ရွင္းလင္းေျပာျပရန္မၾကိဳး စားေတာ့ဘဲ “ လူတိုင္းၾကိဳက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ ဘူး၊” “ မေၾကနပ္ရင္လဲကိစၥ မရွိဘူး။” ဟု မာေၾကာစြာ တုန္႕ျပန္ကာ ေခါင္းေဆာင္ကို အဓိကထား သည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ဟန္ ေပၚလာသည္ကို ၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ႕ရ သည္။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႕ အေရးၾကီးေသာကာလမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား ဆင္ႏႊဲေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း နည္းေပါင္းစံု ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ားမွာ တန္ဘိုးၾကီးလွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆင္ႏႊဲေန ေသာ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ရန္  မံုရြာသူ/သား မ်ား စုေပါင္း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚနိုင္ေရး အတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အမိ်ဳးသား ကိုေအာင္ထြန္းဦး ၏ ေျပာ ၾကားခ်က္မွာ  မွတ္သားဘြယ္ေကာင္းေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။


" ကခ်င္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀င္တိုင္းရင္သားေတြျဖစ္တယ္..။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ေတြျဖစ္တယ္..။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ က်ဳပ္တို႔မံုရြာသားေတြက ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရးကိုေရွးရႈျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ။"

ကိုေအာင္ထြန္းဦးသည္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ စာေရးသူ၏ အသဲနွလံုးကိုပင္ လႈပ္ခါသြားေစသည္။ “တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္တာ ျဖစ္တယ္” --- တဲ႕။ “ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးကိုေရွးရႈျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ” --- တဲ႔။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ သေဘာ ထား နဲ႕ ေတြးေခၚမႈပါလား ကိုေအာင္ထြန္းဦးရယ္။ ယင္းကဲ့သို႕ရွင္းလင္းေသာသေဘာထား နွင့္ ေတြးေခၚမႈကို လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြ မ်ား ေန႕စဥ္သိန္းေပါင္းေထာင္နွင့္ ခ်ီ အကုန္ အက်ခံကာ ထိုင္ေဆြးေႏြးေန ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား အနက္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မည္သူတဦးတေယာက္ထံကမွ် မၾကားသိရပါ။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လႊတ္ေတာ္ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား  အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႕ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနီးပါးက နည္းေပါင္းစံုနွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့သည္မွာ နွစ္တခ်ိဳ႕မွ်ၾကာ ခဲ့ပါျပီ။ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ တေလွ်ာက္လံုး မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးတိုးတက္ရရွိေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ျပဌာန္း ခ်က္ ကိုမွ် ျပင္ဆင္ခဲ႕ျခင္းမရွိ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကမွ် လူထုထံမွ စနစ္တက် သေဘာ ထား အျမင္စုေဆာင္းမႈ မရွိခဲ့။ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ အပိုင္းမ်ားအား ျပင္သင့္ေၾကာင္းျဖင့္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီကမွ် အားေကာင္း ေကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးကို အသက္သြင္းထားသည့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေလာင္းရိပ္ ေအာက္ တြင္သာ ေအး ေအးသာသာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမတ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊသိုက္၏သား နုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေက်ာက္ ဇန္း ေယာင္ေ၀ က “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္နိုင္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀ဟာ တိရစာၦန္ သာသာမွ် အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ တယ္။” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၄င္းတို႕နွင့္ မဆိုင္သကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူထုမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္တက္ေရး အတြက္ ၄င္းတို႕ေျမယာကို ၄င္းတုိ႕ဖာသာ အဓိက စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ ေပးရမည္ ဟူသည္ကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီး ဟူသည္ ေရႊေက်ာင္း ေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္ေနသည္။ အေပၚယံေရႊမႈံၾကဲထားေသာ္လည္း အတြင္းမွာ တန္ဘိုးထား ေလာက္သည့္အရာ ရွာ၍ မေတြ႕ေသး။

၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက “ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးျဖစ္တယ္။” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပျပီး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးတရပ္လံုးကို နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရက္စက္စြာဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႕ေရာက္မွသာ ထိပ္သီးစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ႕သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုလည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ထိပ္ဆံုး တန္းတြင္ တာ၀န္ယူေနဆဲျဖစ္ ေသာ သူရဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိ လားေသာ ဖက္ဒရယ္ကို စကားလံုး အတိအက် ရည္ညႊန္းလွ်က္ လက္ခံေၾကာင္း ၀န္ခံလာရသည္။ သို႕ရာတြင္ လက္ေတြ႕မွာ မည္သို႕ျဖစ္လာမည္နည္း။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန္႕ကို အေရးယူခဲ႕ သည္႕ အခ်ိန္၌ “လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ တန္းတူ ရွိတယ္” ဟူသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစကားလံုးကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုး သံုးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အေျခခံလူထုမ်ားသာ မက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာခဲ့ေသာ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ေခါင္းေထာင္ၾကည့္မိခဲ့သည္။ ယခုဆယ္  နွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ ေနသည္။ တျပည္လံုးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ယခုလည္း “ ဖက္ဒရယ္ ” ကို ပြဲထုတ္လာျပန္ေခ်ျပီ။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေနရာတြင္ ရွိေနပါလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲနိုင္ဘို႕ လူထုထံမွ သေဘာထားေတာင္းယူရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ် မခ်မွတ္။ ဖက္ဒရယ္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကိုမွ် ဖိတ္ၾကား၍ ေလ့လာမႈမျပဳ။ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ တည္ေဆာက္၍ရနိုင္မရနိုင္ ေဆြးေႏြး၊ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳၾကရန္ လူထုကို အား  မေပး၊ လြယ္လင့္တကူပင္ ဦးတီခြန္ျမတ္န
(duwa kachin)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .