Social Icons

Thursday, January 31, 2013

၂၀၁၅ ခုမွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမလား

"ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္၊ အဲဒီအစိုးရကို ျပႆနာေတြနဲ႕ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး၊ အဲဒီအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။"

(ဦးစိုးသိန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး)

၂၀၁၅ မတိုင္ခင္

အေပၚက စကားကို ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့စကားလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္ ဆိုပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္(၈)ခ်က္ကို ေျပာတာလား၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ဆင့္ကို ေျပာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မတူညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္စဥ္(၂)ခုကို ညႈိႏႈိင္းဖို႕ ရွိလား။ ဒီအေျခခံကိုေတာင္ အေလးမထားရင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လြယ္ကူပါ့မလား။

၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အားလုံးၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္လို႕ တထစ္ခ် ေျပာလို႕ရေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာ တိက်ျပတ္သားတဲ့ မူဝါဒ ရွိေနၿပီလား။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစဥ္ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို သေဘာတူဖို႕ အစိုးရမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ အစိုးရလုပ္သမွ် တပ္မေတာ္က ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနတာကိုလည္း ဘယ္လိုသေဘာထားရမလဲ။ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးစိုးသိန္းစကားကို ယုံသင့္မယုံသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကဖို႕ပါပဲ။

အားလုံးကို ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္ဆိုတဲ့စကားမွာ အင္အားသုံးရင္ သုံးရပါလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာလည္း ပါႏိုင္တာပဲ။ ဒါဆိုရင္ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းဆိုခ်င္ပါသလား။ ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ဖက္ဒရယ္ရမရေတာ့ မေသခ်ာဘူး၊ လက္နက္ခ်ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဝင္ခိုင္းဖို႕ေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။


ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္ဆိုပဲ။ ဒီစကားကို သမၼတအၾကံေပးေတြ ေျပာခိုင္းပုံရတယ္။ ဒီစကားကို သုံးၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို စာနာေအာင္ လုပ္ဖို႕နဲ႕ အတိုက္အခံမ်ားကို ေက်ာသပ္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို ေနာင္တက္လာမဲ့ အစိုးရအတြက္ ခ်န္မထားခဲ့ခ်င္ဘူး။ ဒါ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္သိပ္မေျပဘူးဆိုတာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ၿငီးလာၾကပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရအစား အတိုက္အခံမ်ားနဲ႕ဆို ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္လို႕ ယူဆၾကမွာက က်ိန္ေသပါပဲ။

အထက္ကစကားကို ေျပာလို႕ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဟုတ္ဘူးလို႕ ခပ္ပါးပါးေလး ဝန္ခံလိုက္သလို ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တက္လာတဲ့အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ၿပီလားဆိုေတာ့ မေသခ်ာေသးပါ။ လက္ရွိအစိုးရကို တရားမဝင္ေၾကာင္း စာေရးသူတို႕ ေရးေနျခင္းမွာ (၁) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေကာ္မရွင္က ဘက္လိုက္ခဲ့တယ္၊ မဲမသမာမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါက တစ္ခ်က္။ (၂) ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဥပေဒဟာ စစ္ကြၽန္ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္တဲ့ ဥပေဒပါ။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တခဲ့ရင္ေတာင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေအာင္ မျပင္ခဲ့ရင္ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမျဖစ္ဘဲ စစ္ကြၽန္ဥပေဒကို ကာကြယ္ေပးမဲ့အစိုးရတစ္ရပ္သာ ျဖစ္လာမွာပါ။


ဘယ္သူက ျပႆနာရွာေနလဲ

အဲဒီအစိုးရကို ျပႆနာေတြနဲ႕ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး၊ အဲဒီအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ ဆိုပဲ။ ဒီစကားလည္း ဟုတ္သလိုလိုနဲ႕ စဥ္းစားစရာရွိတယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရအတြက္ လမ္းရွင္းေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ရွိသူ၊ ႏိုင္ငံသားက်င့္ဝတ္ရွိသူျဖစ္လို႕ ဂုဏ္ယူစရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာဆိုတဲ့စကားကို သူက ရွင္းမထားဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျပာလိုဟန္ရွိတယ္။ တန္းတူေရးျပႆနာကို ေျပာလိုဟန္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ့္ျပႆနာက ဘာလဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြက တန္းတူေရးကို ေတာင္းဆိုတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားဟာလည္းပဲ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မူအေနနွဲ႕ သေဘာတူၾကတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရက ဒီကိစၥမွာ မပြင့္လင္းေသးပါ။ တပ္မေတာ္က တန္းတူေရးကို ခြဲထြက္ေရးလို႕ ျမင္ေနတုန္းပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ဖန္တီးေနသူမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕ အတိုက္အခံမ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္တယ္။

ျပႆနာကို မထားခဲ့ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရရဲ႔ အက်င့္ကို ျပင္ဖို႕ လိုေနၿပီ။ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ထားႏိုင္ဖို႕ အရင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္က အရပ္သားအစိုးရအမိန္႕ကို မနာခံရင္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ဖို႕လည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က ျပႆနာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္လက္ဖန္တီးေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းအေနနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ဘာေတြ လုပ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔လုပ္ငန္းေတြမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကလြဲၿပီး အျခားကိစၥေတြမွာ တပ္မေတာ္က ဝင္မရႈပ္ေအာင္ ရွင္းထားႏိုင္ရင္ ျပႆနာက မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။


၂၀၀၈ ဥပေဒကို မျဖစ္မေန ျပင္ရမယ္

၁။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အဲဒါကို ျပင္ပါ။
၂။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးမထားပါ။ အဲဒါကို ျပင္ပါ။
၃။ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တစ္မတ္သားမ်ား မရွိသင့္ပါ၊ အဲဒါကို ျပင္ပါ။

ဒါေတြကို မျပင္မခ်င္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာမယ္လို႕ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္း မေျပာပါနဲ႕။ ဖြတ္ကေန ေဒါင္းမေမြးပါ။
( Ven Ravika facebook )

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ေျပာျပခ်က္


ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) နဲ႔ အစိုးရ စစ္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕၊ သံဃာ အခ်ဳိ႕ နဲ႔ စာနယ္ဇင္းအခ်ဳိ႕က မမွန္မကန္ သတင္းေတြထုတ္လႊင့္တယ္၊ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူ အျမင္လႊဲမွား ေစမယ့္ သတင္းနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ထုိးစစ္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႔ သမၼတညႊန္ၾကားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တိက်စြာ လိုက္နာေၾကာင္း၊ KIA က ဒါကိုအခြင့္ ေကာင္းယူၿပီး တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈေတြ လုပ္လာတာေတြေၾကာင့္ ခုခံ တိုက္ခိုက္ျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြမွာ KIA ရဲ႕ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တပ္မေတာ္ကို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အထင္ အျမင္ လြဲမွားေအာင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိထားတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေဒသနဲ႔ အနီးကပ္ စစ္ေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ၊ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသကို ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တာဝန္ရွိသူနဲ႔ သတင္းေထာက္ တို႔ကို ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထား ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြက ဒီလုိပါ -

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
(တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ စစ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ)

ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡေတြမွာ KIA က ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနေတြ အကုန္လံုး ဝင္ခြင့္ျပဳတယ္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အရင္က အစိုးရ ေကာင္းေၾကာင္းခ်ည္း ေရးေနတဲ့ ျပည္တြင္းက ဂ်ာနယ္ေတြေတာင္ ဝင္ခြင့္ျပဳတယ္၊ သတင္းယူခြင့္ျပဳတယ္၊ အစိုးရ စစ္တပ္ကလည္း သူတို႔ဘက္က ရုိးသားရင္ KIA လို ဘာလို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ဝင္ခြင့္ မျပဳတာလဲ။ သတင္းသမားကေတာ့ သူတို႔ ျမင္ရင္ျမင္တဲ့ အတိုင္း အျဖစ္မွန္ကို ေရးၾကမွာပဲ။

အစိုးရတပ္က အေျမွာက္နဲ႔ ပစ္လို႔ အရပ္သားေတြ ေသေၾကေနတာလည္း သတင္းေထာက္ေတြ မ်က္စိနဲ႔ ကိုယ္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး မ်က္ရည္ေတာင္ က်ခဲ့ရတာပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္ အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးက ဝါဒျဖန္႔လို႔ေကာင္းေနတုန္း၊ နယ္ေျမတြင္းမွာ နဖူးေတြ႔၊ ဒူးေတြ႔ျမင္ရတာကို ေရးေနတဲ့ဟာကို အခု ေသနက္ ကိုင္ေနတဲ့ အစိုးရ စစ္သားေတြက ထပ္ၿပီးလိမ္ျပန္ၿပီ၊ သူတို႔ကို ဘယ္လိုေျပာရန္မွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။

အစိုးရနဲ႔ KIA ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့တဲ့ ကာလတုန္းက စုစုေပါင္း မပခ မွာ တပ္ရင္း ၄၆ ရင္း ရွိတယ္၊ တပ္မ ၂ ခုက တပ္ရင္း ၂၀ ေပါ့၊ အဲဒီတုန္းက ဒီတပ္မ ၂ ခုကလည္း အၿမဲ မေနဘူး၊ တခုစီလဲၿပီးေတာ့ ကရင္ကို သြားသြားၿပီး ထိုးေနတာ၊ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ တပ္ရင္း ၁၀၀ ေက်ာ္လာတာလဲ၊ တပ္မ ၃၃၊ ၉၉ တို႔ ၈၈ တို႔က ဘယ္ကေနေရာက္လာတာလဲ၊ ခုခံစစ္လား ထိုးစစ္လား စဥ္းစားၾကည့္ေလ သံုးတဲ့ တပ္ရင္းကိုလည္း ၾကည့္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၅၆၀ ရွိတဲ့ အထဲမွာ ကခ်င္မွာ တပ္ရင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ေရာက္ေနတယ္၊ ဒါေတာင္အေျမွာက္တပ္ေတြမပါေသးဘူး၊ ထိုးစစ္မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ဘယ္ကေန ေရာက္လာတာလဲ၊ ဒါကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။

တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အရပ္သားေမာင္းလာတဲ့ ကုန္တင္ကားကို KIA က ေဖာက္ခြဲတာေတြရွိခဲ့တယ္၊ အရပ္သားကလည္း အစိုးရ စစ္လက္နက္ေတြ၊ ရိကၡာေတြ ကုန္တင္ကားနဲ႔ သယ္လာေပးတယ္၊ ရထားလမ္းေၾကာင္းနဲ႔လည္း သယ္တယ္၊ ဒါေတြဟာ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြ၊ အစိုးရက တဖက္လွည့္နဲ႔ အရပ္သားေတြကို အသံုးခ်တယ္။

KIA က သူ႔နယ္ေျမကို သူကာကြယ္ေနတာ KIA ကၿမိဳ႕ေတြကို ဝင္တိုက္လို႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ ေလယဥ္ပ်ံေတြသံုးတယ္ ဆိုရင္ လက္ခံလို႔ရေသးတယ္၊ သူ႔နယ္ေျမသူေနတာပဲေလ၊ သူလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တာပဲေလ၊ အရင္ ၁၇ ႏွစ္ လုပ္ၿပီးၿပီ ဘာမွ မထူးျခားဘူး၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္မလား၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မလားဆိုေတာ့ KIA က ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မယ္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရင္ ႏိုင္ငံေရး စကားေျပာရမယ္၊ အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံေရးစကားမေျပာခ်င္ဘူး၊ ဒါက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတယ္။
---------------------------------------------------------------------------------------------

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ
(အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီ(NDF) ပါတီ ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္)

ေနျပည္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တို႔မွာပဲ ေနေနတဲ့ လူဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဟုတ္မလားေတြးမိမွာပဲ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္ ေနရာအႏွံ႔သြားေနတဲ့လူ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ေတြ အတြက္ေတာ့ အစိုးရကေတာ့ ေျဗာင္လိမ္တာပဲ၊ ဒါဟာလည္း အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဒီလိုပဲ လိမ္ေနတာပဲ။ ဒီကိုလာၾကည့္လို႔ရွိရင္ အစိုးရက ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေတြအေပၚမွာ မတရား အႏိုင္က်င့္ေနတာ၊ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ေနတာေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ရလိမ့္မယ္

တခ်ဳိ႕ေက်းရြာေတြဆိုရင္ KIA နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တယ္ဆိုၿပီး ပစ္ခတ္မီးရႈိ႕တာ၊ ပစၥည္းေတြယူတာေတြ လုပ္ေနတာပဲ။ အခုလည္း ေန႔တိုင္း တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ေနရတာပဲ၊ ထိုးစစ္မဆင္ပါဘူး ဆိုတာကလည္း တပ္ေတြဝင္ထြက္၊ သြားလာေနတာေတြ၊ လက္နက္ခဲယမ္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕တာေတြေလွ်ာ့ၿပီး တပ္ေတြေနာက္ဆုတ္ေပးလိုက္ရင္ သူ႔အလိုလို စစ္ပြဲက ေအးခ်မ္းသြားမွာပဲ၊ ထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္၊ အင္အားျဖည့္တာေတြ လုပ္ေနမွေတာ့ သူတို႔ လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ တစ္ဘက္နဲ႔ တဘက္ျဖစ္ေနမွာပဲ။
----------------------------------------------------
ဦးေနမ်ဳိးဇင္
(ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ စစ္အရာရိွေဟာင္း)

ႏွစ္ဖက္စလံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို ေမွ်ာ္ျမင္ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ ေမြးဖို႔လိုတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခုခံစစ္လို႔ေျပာေနေန က်ေနာ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေနအထားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္လိုမႈနဲ႔ လက္ဦးမႈ ရယူမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သေဘာေတြကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္၊ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္၊ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ လက္နက္မပါဘဲ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို က်ဳိးစားခ်င္စိတ္ ရွိမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ဦးမႈနဲ႔ လႊမ္းမိုးမႈ ရယူလိုမႈရည္မွန္းခ်က္ကို မထားသင့္ဘူး။

အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔ေတြက အင္မတန္နီးကပ္ေနတယ္၊ ဟိုဘက္ တပ္က ဝါးထင္းနဲ႔ ထမင္းခ်က္လို႔ ဝါးကြဲသြားရင္ ေသနက္နဲ႔ ပစ္တယ္ဆိုၿပီး ဒီဘက္က လက္နက္အင္နဲ႔အားနဲ႔ အေျမွာက္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ရင္ ခုခံစစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါေတာ့ မလား။ ဒါျဖစ္ႏိုင္တဲ့ သေဘာသဘာဝေတြကိုေျပာတာပါ။

အဲေတာ့ ရန္လိုမာန္ေစာင္ေနတဲ့ ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ အေနနီးေနသမွ် ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ ပြင့္လင္းတဲ့ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲမႈျဖစ္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲေတာ့ ခံစစ္အေနနဲ႔ပဲ ေနမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္စခန္းကို ျပန္ဆုတ္ပါ၊ ဟိုတေန႔က ဘဘ ဦးတင္ဦး (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ဆီကို က်ေနာ္ လိုင္ဇာကို သြားမလို႔ ဘာမွာဦးမလဲ ဆိုေတာ့ တစ္ခြန္းပဲမွာခ်င္တယ္ ေကာင္ေလးရာတဲ့၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ကိုယ့္တပ္ကို ေနရာျပန္ဆုတ္ၿပီး အပစ္အခတ္ကို လံုးဝ တိတိက်က် ရပ္စဲၿပီးမွ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ေျပာခဲ့ဆိုၿပီး မွာလိုက္တယ္၊ ဒီအတိုင္းပဲ က်ေနာ္ေျပာရမွာပဲ၊ အဲလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ငါတို႔က ခံစစ္အေနနဲ႔ပဲေနမယ္ အနီးနားမွာ သြားကပ္ေနမယ္ ေသနတ္သံၾကားရင္ အင္အားနဲ႔ ေဆာ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူထုေဝဖန္တာကိုခံရမွာပဲေလ။

ထုတ္ျပန္ေနတဲ့ သတင္းေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြဟာ တစ္ဖက္သက္ မျဖစ္ခ်င္ရင္ ႏွစ္ဖက္သက္မျဖစ္ဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔သြားတာေတာင္ ဗ်ဴဟာမႉး ကိုယ္တိုင္က ဖုန္းထဲက ေျပာေနတာ ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ရတယ္၊ ေဟ့ေကာင္ အဲဒီဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းဆိုတဲ့ ေကာင္ရဲ႕ ကင္မရာေတြကို စစ္ပါ၊ တပ္စခန္းေတြကို လံုးဝ အရိုက္မခံပါနဲ႔ အကုန္ျပန္စစ္ ဆိုၿပီး စသျဖင့္ ညႊန္ၾကားေနတာၾကားရတယ္။

အဲေတာ့ တဖက္သတ္မျဖစ္ခ်င္ရင္ သတင္းမီဒီယာေတြကို ေရွ႕တန္းစခန္းေတြကို ေခၚပါ၊ ဘယ္ေလာက္ထိ အင္အားကို ဘယ္လိုခ်ထားပါတယ္၊ ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဘယ္လို အကာအကြယ္ လုပ္ထားပါတယ္၊ အဲလိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ထားရင္ တစ္ဖက္သတ္ ဆိုတဲ့ စကား သံုးစရာမလိုေတာ့ဘူး၊ အဲဒီအခါက်ရင္ ၾကားထဲက သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္လို႔ရၿပီ ဘယ္သူကေျဖာင့္မွန္ၿပီး ဘယ္သူက အေကာက္ႀကံတယ္ ဆိုတာ။

ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က အင္မတန္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္လြန္း အားႀကီး ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလုထုကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားၿပီး ေနၾကတာကို က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ခဲ့တာ ဗန္းေမာ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာဆိုရင္ တပ္ေတြက လမ္းသြား လမ္းလာေတြကို တခ်ိန္လံုး ဓါတ္မီးနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းေနတာကို ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

အခုျဖစ္ေနတာလည္း အစိုးရက ခုခံစစ္ဆိုတာ ေျပာလို႔မရႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ ႏွစ္ လုံးလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးယူထားၿပီးေတာ့ KIA ကပဲ ဒီေဒသ၊ ဒီေဒသကို သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ သူတို႔ ဥပေဒ၊ သူတို႔နည္းပညာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာေလ၊ အခုမွ အဆင္မေျပျဖစ္ေတာ့မွ တိုက္ၾက၊ ခိုက္ၾကၿပီးမွ ခုခံစစ္မို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ KIA ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္လာတဲ့ ေနရာေတြကို အတင္း ဝင္သိမ္းတာ ခုခံစစ္လို႔ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ဳိးျဖစ္ေနလိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္ေတာ့ လက္သင့္မခံပါဘူး၊ ကခ်င္လူထုကို လက္နက္နဲ႔ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္ေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။
-------------------------------------
စေနလင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေျမျပင္ကို သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္

မီဒီယာအေပၚ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ေနတာက ေၾကညာတာ၊ အသိေပးတာ၊ စံုစမ္းခြင့္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ေျပာခ်င္တာက တကယ္လို႔ စာနယ္ဇင္းေတြ တဖက္ေစာင္းနင္းေရးတယ္ လို႔ျမင္ရင္ သူ႕စစ္တပ္ရဲ႕ေရွ႕တန္းကို သြားခ်င္၊ ျမင္ခ်င္၊ သတင္းေရးခ်င္ေနတဲ့ မီဒီယာသမားေတြကို ၀င္ခြင့္ေပးပါ။KIA က အဲဒီေနရာမွာ အစိုးရထက္ ပိုၿပီး မီဒီယာကို ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္၊ သူတို႔စစ္သားေတြကို ေမးတယ္၊ ဘာမွ မေျပာဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္း လာတားတာ မရွိဘူး၊ စစ္တပ္က ရဲေဘာ္ေတြ ခံစားႀကံဳေတြ႕ေနရတာေတြကို ေမးခ်င္တယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ေမးခ်င္တယ္၊ အဲဒါကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္၊ မီဒီယာတခ်ိဳ႕ႀကိဳးစားဖူးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခြင္ျ့ပဳခ်က္မရခဲ့ဘူး။

အဲဒီအျပင္ အစိုးရစစ္သားေတြ ျပန္္ဆုတ္သြားတဲ့ေနရာေတြမွာ စာေတြေရးေပးခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခဲ့ရတယ္၊ တကယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြရခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ KIA ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔အတူ ကခ်င္ထံုးစံအတိုင္း စားေသာက္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း အစုိးရစစ္သားေတြေရးခဲ့တဲ့စာေတြ က်န္ခဲ့တာ သိရတယ္။KIA ဘက္က မီဒီယာအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိတယ္၊ အစိုးရဘက္က ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီလိုမရွိခဲ့ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ၀င္ခြင့္ေပးတယ္လို႔ နာမည္ ရေအာင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ပလဲနံပသင့္တဲ့သူေတြကိုေခၚျပ တာမ်ိဳးေတာ့ လံုး၀ လက္ခံလို႔မရဘူး။

အဲဒီလို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ေနရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အရင္ ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ အခုက ေ KIA က ဒီလိုျမင္တယ္၊ စစ္တပ္ ဘယ္လိုျမင္လဲ ဆုိတာ ဘယ္ေနရာမွာ သြားေမးရမလဲ၊ KIA ဘက္က စစ္ဦးစီးေတြ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ပြင့္လင္းေအာင္ေျပာထားတယ္၊ ကာကြယ္ေရးဘက္က ဦးစီေတြ ဘယ္မီဒီယာနဲ႕ေတြ႕ခဲ့လဲ၊ တစ္ဖက္ကေမးၿပီး ဆက္သြယ္မရျဖစ္တာကို အျပစ္မတင္နဲ႔လုိ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ေျပာခ်င္တယ္။

ကခ်င္စစ္သားေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘြဲ႔ရ ပညာတတ္ေတြပါတယ္၊ အစိုးရတကၠသိုလ္မွာကို ဘြဲ႕ရခဲ့ၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဒီကခ်င္ေျမက သူတို႔ႏိုင္ငံ၊ သူတုိ႔ေျမကို သူတို႕ကာကြယ္တာ ဆိုတာကေတာ့ အျမဲရွိတယ္။

ေနာက္သူတို႔က ခံစစ္၊ အစိုးရက ထိုးစစ္၊ စစ္ဗ်ဴဟာအရ ေျပာရရင္ စစ္ေရး အသာစီးရေအာင္လုပ္တယ္လို႔ အစိုးရက ေျပာေပမယ့္ တကယ္တမ္းၾကည့္ရင္ ကခ်င္က ခုခံရတာ KIA ရဲ႕ အဓိက လိုခ်င္ေနတာက သူတို႕လူမ်ိဳးကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ဒီေဒသရဲ႕အားလံုးကို သူတို႔စီမံခန္႕ခြဲဖို႔ဆိုတာ စစ္သားေတြတိုင္းမွာ အဲဒီအသိရွိတယ္။

က်ေနာ္နဲ႕စကားေျပာခဲ့ရတဲ့ KIA ကြန္မန္ဒိုရဲေဘာ္တဦး ဆိုရင္ သူတို႔က အစုိးရစစ္တပ္က ဗိုလ္ႀကီးေတြကို မိတယ္၊ ေသနတ္ထိလို႕ ေဆးကုေပးခဲ့တယ္။ စစ္တပ္က သူတို႔လူတဦးကို မိတယ္။ လဲလွယ္ဖို႔လုပ္ေတာ့ သူတို႔က အရွင္ေပးလိုက္ေပမယ့္ စစ္တပ္က ဘတ္နတ္နဲ႔ထိုးခ်က္ေတြနဲ႕ေသေနတဲ့ အေလာင္းကိုပဲ ေပးတယ္ တဲ့။

http://blog.irrawaddy.org/2013/01/blog-post_3172.html

ကခ်င္ေဒသ စစ္မက္ၿဖစ္ပြားမႈ နွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ကခ်င္နွစ္ၿခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားထုတ္ၿပန္ခ်က္။

ျမန္မာ့ ကလိမ္ တပ္မေတာ္ အပိုုင္း (၂)

 
ေကအိုုင္ေအ နွင့္ အစိုုးရၾကား ၁၇ နွစ္သာကာလ အတြင္း လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဖက္မွ နိုုင္ငံတကာ ဥပေဒကိုု ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မိမိတပ္သားမ်ာကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလအတြင္း ရမယ္မ်ိးစုုံရွာ၍ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မွဳျဖစ္စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု အက်ယ္တဝင့္ ဖတ္ရူလိုုက ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖတ္ႏုုိင္ပါသည္။ (http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=21705)

ထိုုစဥ္က ေကအိုုင္ေအအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပယ္မည္ကိုု မလိုုလားျခင္း၊ ျပည္သူအက်ိဳးကိုု ၾကည့္၍ နိုုင္ငံေရးနည္းအရ စားပြဲေပၚ၌ အေျဖရွာခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတိုု ့၏ ညိညွင္ေနသည့္ၾကား အစိုုးရအၾကမ္းဖက္ လုုပ္ရက္မ်ားကိုု နုုိင္ငံတာကာသိုု ့ေျပာဆိုု တိုုင္ၾကာျခင္း၊ ငယ္သည့္အမွဳကိုု ႀကီးေအာင္ မျပဳလုုပ္ပဲ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနခဲ့ပါသည္။ စားေရသူ ကိုု္ယ္တုုိင္ ေကအိုုင္ေအကိုု အားမလိုု အားမရ ခဏခဏ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

စစ္တပ္အုုပ္ခ်ုဳပ္ေရးကိုု တည္တံ့ေစခဲ့ေသာ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံသုုိ ့လည္း မိမိ၏ေဒသခံကခ်င္ျပည္သူနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမ်ား ကန္ ့ကြက္သည့္ၾကားမွ အစမွ အဆုုံးတိုုင္တက္ခဲ့သည္။ အရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယခုု သမတႀကီးသိန္းစိ္န္ဦးစီးေသာ ညီလာခံတြင္ ေကအိုုင္အိုု အပါအဝင္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အေျခဥပေဒ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ (19 proposals) မ်ားကိုု တင္ျပခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းတင္ထား ေပးပါမည္ဟုုသာ အေျပာခံရၿပီး အေရးတယူ လက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံတြင္ မိမိတိုု ့၏ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မ်ားကိုု ေရာက္ရွိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္ လာေသာ္လည္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရး မပ်က္စီးလိုု၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိုု မိမိဖက္မွ အရင္ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုုတ္ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားလာမည္လ်ွင္ေတာ့ မလြဲေလွ်ာင္သာ ခုုံခံတိုုက္ခိုုက္တြန္းလွန္ ရမည္ဟုု မိမိတပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ ျပည္သူေတြကိုု ကတိေပးခဲ့သည္။ ေနာင္တက္လာမည့္ ျပည္သူအစုုိးရနွင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖိုု ့ျပင္ဆင္ေနခဲ့ပါသည္။

ထိုုအခ်ိန္၌ နအဖ အစိုုးရ၏ BGF အစီအစဥ္ေပၚ လာခဲ့ပါသည္။ BGF ကုုိလက္မခံ ျခင္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုု တပ္မေတာ္ ရွိရမည္ကိုု လက္မခံ၍ မဟုုတ္ မိမိတိုု ့ေကအိုုင္ေအ အေနႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းလာမွ စစ္မွန္ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရမည္ဟုု ယုုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္အားနည္း လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လြဲ၍ အမ်ိဳးသား နိုုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ မည္သည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ ့အစည္းမွ လက္မခံခ့ဲေပ။ ေကအိုုင္ေအ သည္ ၂ဝဝ၉ စက္တင္ဘာလတြင္ BGF ကိုုတရားဝင္ျငင္းပယ္ခ်ိန္မွ နွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တင္းမားခဲ့သည္။ အစုုိးရဖက္ မွလည္း ေအာက္တုုိဘာ ၁ ရက္ ေန ့မွစ၍ ၁၉၉၄ မတိုုင္မီွ အခ်ိန္ကဲ့သည့္ ျပန္ေရာက္ရွိသြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကအိုုင္ေအ အားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသုုိ ့ဆက္ဆံေရး ဆိုုးဝါးေနခ်ိန္ ၌ ၂ဝ၁ဝ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန ့နံနက္ ၃ နာရီ အစုုိးရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း ၁၅ ဆန္ဂန္ (Sang Gang) ဆက္ဆံေရး ရုုံးကိုု စတင္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္ခ်ိန္မွ စ၍ ယေန ့ထိ ၂ နွစ္နီးပါး ရင္ဆိုုင္တိုုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ား ေန ့စဥ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဇြန္ ၁ဝ ရက္ ညေန ၃း၄၅ ခ်ိန္တြင္ Sang Gang ဆက္ဆံေရးရုုံးနွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေသာ ရင္း ၁၅ အေျခစုုိက္ ဘြမ္ဆင္ပိုစ္ (Bum Sen) ကိုုအေဝးမွလွမ္း၍ လက္နက္ႀကီးမ်ား လွမ္းပစ္ၿပီး တစ္ညလုုံး တိုုင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အက်အဆုုံး မ်ားႏွင့္ ျပန္ဆုုတ္သြားၿပီး ေနာက္ ဇြန္ ၁၁၊ ၁၂ ရက္ နွစ္ရက္တုုိင္ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္းသုုံးၿပီးတိုုက္ခိုုက္ခဲ့သည္။

အစိုုးရပိုုင္ တရားဝင္သတင္းစာမ်ားမွ နိုုင္ငံေတာ္နွင့္ တရုုတ္ China Datang Corporation (CDT) အက်ိဳးတူရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုု လုုံၿခံဳေရး အရသြားေရာက္ရာမွ ေကအိုုင္အိုုမွ ေနွာက့္ယွက္ေသာေၾကာင့္တိုုက္ပြဲ ျဖစ္ဟန္ လိမ္လည္ေျပာဆိုု ေရးသားထားပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေနာက္ခံျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းကိုု အနည္းငယ္ ေျပာျပပါလိုုပါသည္။ တာပိန္ေရးအားလ်ွပ္စစ္စက္ရုံ အမွတ္-၁ ဟာ တရုုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုုင္ေအ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေကအိုုင္ေအတပ္မ်ား ဆန္ဂန္၊ ဘြမ္ဆန္ပိုုစ့္ ေနရာမွာ အေျခစုုိက္တပ္စြဲခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၄ဝေက်ာ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ ဤလွ်ပ္စစ္စက္ရုုံ စီမံကိန္းစတင္ တည္ေဆာက္ကတည္းက ေကအိုုင္ေအနွင့္ တရုုတ္ China Datang Corporatin (CDT) နွစ္ဦးသေဘာတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ နွစ္ဖက္ညိွ မရေသာ အခ်က္အခ်ဳိ ့ ရွိေန၍ ထိုုစဥ္ က ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုုင္းမွဳး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ စုုိးဝင္း ယခုု (C-I-C (Army) ကိုုယ္တိုုင္ၾကားဝင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးခ့ဲပါသည္။ ၂ဝဝ၉ စက္ရုုံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုုိ ့တိုုင္းမွဳး ကိုုယ္တိုုင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ စာဖတ္သူတိုု ဤမွတ္တမ္း ဓာတ္ပုုံအရ ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္တိုုင္းမွဳး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္အုုန္းျမင့္ ယခုုျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး သည္လည္း လဂ်ားယန္၊ လိုုင္ဇာျမိ့သိုု့ဝင္ထြက္သြားလာ ေနခဲ့တာပါ။ မိမိတိုု ့ကိုု ရန္လိုုရန္ မလာေသာသူမ်ားကိုု မိမိတိုု ့အေနျဖင့္ ပိတ္ဆုုိ ့တိုုက္ခုုိက္ျခင္းမရွိခဲပါ။ ဓာတ္ပုုံ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာေသာ သမိုုင္းကိုု ညာ၍မရ နိုုင္ပါ။

ျပည္သူေတြကိုု နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပ လိမ္လဲခဲ့သည္ကိုု အမ်ားျပည္သူေတြသိရွိနိင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန ့ျမန္မာတိုုင္းမ္ သတင္းစာတြင္လည္း အစုုိးရပိုုင္သတင္းစာမွ ဤကဲ့သိုု ့အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ လိမ္ဆင္လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေနသည္ကိုု ေတြ ့ရ၍ အလြန္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါသည္။


အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

(January 30, 2013)

ျမန္မာ့ ကလိမ္ တပ္မေတာ္ (အပိုုင္း - ၁)


ဒီဓာတ္ပုုံနွစ္ပုုံစလုုံးဟာ မာနယ္ပေလာ က်ၿပီး ရက္ပိုုင္းအတြင္းက ရိုုက္ထားတဲ့ မာနယ္ပေလာဘုုန္းႀကီးေက်ာင္း ေအာက္ေျခကုုန္းက ပုံျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္ဖက္ပုုံမွာ စာလုုံးအႀကီးနဲ ့အဓိကစခန္းသိမ္းတိုုက္ပြဲမွာ ပါခဲ့တဲ့ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ၊ နည္းဗ်ဳဟာ ၆၆၁၊ ခမရ ၁ဝ ဆိုုတာျမင္ရျပီး ညာဖက္မွာ DKBA လိုု ့ေတြ ့ရမွာပါ၊ သူတိုု ့လိမ္ဆင္ ထားတဲ့အတိုုင္း DKBA ကတိုုက္တာပါလိုု့ ေျပာနုုိင္ရန္ အခ်ိန္တိုု အတြင္း နဂိုု စာသားအမွန္ကိုု ဖ်က္ၿပီး ေျပာင္းေရးထားတာကိုု ့ေတြ ့ရမွာပါ၊ ဒါကိုု ထိုုင္းနိုုင္ငံဖက္ျခမ္းက မိမိရရ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုုံရုုိက္နုုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

၁၉၉၅ နွစ္ဦးပိုုင္းမွာ နဝတ ဟာ ကရင္အမ်ိဴးသားေရး အစည္းအရုုံး အျမစ္ျဖဳတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ ့တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားနွင့္ အျခားတပ္ရင္း၊ တပ္မ မ်ားကိုု သုုံးလွ်က္ သိမ္းပိုုက္လိုုက္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အစိုုးရ ေန ့စဥ္သတင္းစာေတြ နဲ ့ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကေတာ့ မာနယ္ပေလာ၊ ေကာ့မူးရာ အစရွိသည့္ စခန္းမ်ားကိုု တိုုင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲမွာကိုု မလိုုလားတဲ့ အတြက္ တိုုက္ခိုုက္သိမ္းယူဖိုု ့ လုုပ္မွာ မဟုုတ္တဲ့အေၾကာင္း တဖြဖြ ဆိုုေနခဲ့တာ ၁၉၉၂ နွစ္ ေနွာင္းပိုုင္းကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။

မာနယ္ပေလာ၊ ေကာ့မူးရား အေျခကုုတ္စခန္းေတြ ကိုသိ္မ္းယူၿပီးခ်ိန္မွာ ေတာ့ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ ့ လက္ခ်က္မဟုုတ္ဘဲ DKBA က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုု မၿပိဳကြဲေရးတိုု ့အတြက္ အစုုိးရ စစ္ကူမပါဘဲ DKBA ကသိမ္းယူခဲ့တာ လိုု ့ဆိုုခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ရိကၡာေထာက္ပ႔ံ ေပးတာပဲ ရွိေၾကာင္း ဘူးျငင္းပါတယ္။ အဲဒါနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အစိုုးရက ၁၉၉၅ နွစ္ဦးပိုုင္း The New Light of Myanmar မွာ KNU ကိုုအပုုတ္ခ်ေရးခဲ့ ဝါဒျဖန္ ့ေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ခ်င္သူေတြ ဒီလင့္မွာ ဖတ္နုုိင္ပါတယ္ (http://www.hartford-hwp.com/archives/54/148.html)

လက္ေတြ ့မွာ နဝတ စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့တယ္ ဆိုုတာ ျငင္းလိုု ့မရနုုိင္တဲ့ကိစၥပါ။
ေအာက္ ေျခစစ္ေျမျပင္ အေျခအေနကိုု အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ထိုု္င္းစစ္တပ္၊ ကိုုယ္တိုုင္တုုိက္ပြဲ ဝင္ေနတဲ့ KNLA တပ္မေတာ္သား အားလုုံးက နဝတ စစ္တပ္က တုုိက္တာပါလိုု ့ေျပာပါတယ္။ DKBA က လမ္းျပ အေထာက္အေနအထား ပဲရွိတယ္လိုု ့ အားလုုံးက ဆိုုပါတယ္။ ဒါေတာင္ သူတုုိ ့အၾကာႀကီး ဖင္ပိတ္ျငင္းေနခဲ့တာပါ၊


ဒီေနရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ လိမ္ဆင္ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျပဖိုု ့သာရည္ရြယ္ပါတယ္၊ ဘယ္ေသာ အခါမွ ျပည္သူေတြကိုု အမွန္ေျပာျပတယ္ ဆိုုတာ မရွိပါ။ သူတိုု ့အဆိုုအရ စစ္တပ္ဘယ္တုုံးက မွ အမွားမလုုပ္ဘူး၊ သူတိုု ့ကိုု ဆန္ ့က်င္သူေတြသာ လမ္းမွားေရာက္ေနတာလိုု ့ဝါဒျဖန္ ့မွိဳင္းတိုုက္ခဲ့တာေတြကိုု သိေစဖိုု ့တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္၊

ေက်းဇူးပါ။

အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

Disclaimer: ဓာတ္ပုုံနွင့္ သတင္းsource ဟာ Karen Human Rights Organization ျဖစ္ပါသည္။
(by : n,gun ja wa )

ဲျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား

by myitkyina.blog

ကခ်င္တိုက္ပြဲ အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္နိုင္ေရး သၽွမ္း ႏွင့္ ကယား ပူးေပါင္းေတာင္းဆို

သတင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
အစိုးရမွ အပစ္ရပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ကာ နိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရန္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ကယားျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။
ယခုလဆန္းက SNLD ႏွင့္ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီတို႔ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္ (ဓါတ္ပုံ- SNLD)
“တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းႀကိဳးစားမွုနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့တာ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္ တန္းတူညီမၽွမွုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားရပိုင္ခြင့္မ်ား ကေန႔တိုင္ မရရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့အခ်က္ ကို အစိုးရကေန အေလးအနက္ထားၿပီး ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိတဲ့ စစ္ပြဲကို ရပ္တန႔္ဖို႔ ၊ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ျခင္း (သၽွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္) ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီကေန သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွာ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို ထားတာပါ” ဟု  ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ကို လားရွိဳးၿမိဳ႕ SNLD ႐ုံးခြဲ၌က်င္းပေသာ သၽွမ္းျပည္တြင္း ပါတီစုံႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ပါဝင္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ဂ်ႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးမွုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခရာက်သည့္ ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ျခင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သၽွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ၁၁ ဦး ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိရင္ နိုင္ငံဟာ မတိုးတက္ဘူး။ အခုအစိုးရေၾကျငာေနတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံကို တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာကလဲ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသးသေရြ႕ ေရွ႕ဆက္ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကလဲ နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခြင့္မရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဆိုေတာ့ အစိုးရက အပစ္ရပ္ေရး ေၾကျငာေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းက မရပ္ဘဲ ထိုးစစ္ ဆက္လက္ဆင္ေနမွုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆန႔္က်င္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း က သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္  သုံးဘက္သုံးတန္  ညီမၽွမွု တူညီမွု ရွိမေန ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံေရးပါတီဝင္ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႔ လူမွုအဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံး ကေန - ၂၀၀၈ အတိုင္းသြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ျပဳျပင္မွရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ တသံတည္း ထြက္ဆိုၾကဖို႔အတြက္ အခုလို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စိုင္းလိတ္က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အား ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။
နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လူမွုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ သၽွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ညီလာခံအတြက္ လားရွိဳးၿမိဳ႕၌ မတ္ခ္်လ ပထမပတ္အတြင္း က်င္းပမည္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္း လ်ာထားေၾကာင္း စိုင္းလိတ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းလိမ္ဆင္ ျမန္မာတုိင္းမ္ ေဖၚထုတ္။


ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမွာ Air Bagan ေလယဥ္တုိက္လုိ႔ ေသဆုံးတဲ့ သတင္းဓါတ္ပုံကုိ ေကအုိင္ေအ ဗုံးခဲြလုိ႔ ေသေၾကာင္း သတင္းလြင့္ထားတဲ့ အေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္းမ္ သတင္းစာက ေဖၚထုတ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဒီ သတင္းေဖၚထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦး (ႀကံ႕ဖြတ္အမတ္ မဲရႈံး) ရဲ႕ ဇနီး နဲ႔ ျမန္မာ တုိင္မ္း သတင္းစာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Australia ႏုိင္ငံသား ဒန္တေလ နဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္သြားပုံ ရပါတယ္။

Myanmar state media mislabels Air Bagan crash photo as KIA mine blast

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3946-myanmar-state-media-mislabels-air-bagan-crash-photo-as-kia-mine-blast.html#.UQkAsHFjv-8.facebook

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ မွတ္တမ္းယူသူ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံသားအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ မေပးဟုဆုိ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးရဲထြဋ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ သူမ်ားႏွင့္အတူ လုိက္ပါသတင္း ယူသူ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား Mr. Christofa ကုိ ျပည္ႏွင္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာျပင္သစ္သံရုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အေမ့အိမ္ တည္းခုိခန္းမွ အာဏာပုိင္မ်ား ေခၚေဆာင္ လာစဥ္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးမည္ဟု ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ယေန႔နံနက္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ လ၀က ဦးစီးအရာရွိ ဦးစန္း၀င္းႏွင့္အတူ အာဏာပုိင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။
(irrawaddy)

မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ မရမ္းေက်းရြာတြင္ ေသနတ္ၾကီးက်ည္ဆံက်ကာျပည္သူ ၂ ဦးေသဆုံးျပီး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ

(သတင္းေအာက္မွာ မရမ္းေက်းရြာ အေၾကာင္း ထပ္ျဖည့္ထားပါသည္။) 
ျမစ္ၾကီးနားမွ ၂၄ မိုင္အကြာရိွ မရမ့္ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ (၆) ရိွ ေနအိမ္ အတြင္း သို႔ မေန႔ည ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ေသနတ္ၾကီးက်ည္ဆံ က်ေရာက္ကာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ျပီး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပစ္ခတ္မႈသည္ မည္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းမသိရေသး ေသာ္ လည္း ျမန္မာ အစိုးရမွ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ အခင္ျဖစ္ပြားရာ အိမ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အေျမာက္တပ္ အမတ (၃၇၂) ႏွင့္ အနီးတြင္ရိွျပီး ထိုတပ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
အခင္းျဖစ္ပြားရအိမ္မွ ၃ အိမ္ေက်ာ္ အထိ က်ည္ဆံမ်ား ထိမွန္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားမွာ အိမ္ တစ္အိမ္ထဲမွ မိသားစုမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မရမ့္ေက်းရြာတြင္ အမတ (၃၇၂) မွ မၾကာခဏ အေျမာက္မ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္လွ်က္ရိွျပီး ေက်းရြာေဒသခံမ်ား ေၾကာက္ကာ ဗုံးခိုက်င္းမ်ား တူးထားကာ ေသနတ္သံၾကားတိုင္း ထို ဗုံးခိုက်င္းသို႔ ခိုလုံလွ်က္ရိွေၾကာင္းသိရသည္။မေန႔ညက ည ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေန ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


(မရမ္းေက်းရြာသည္ မုိးေကာင္းမွ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ဆန္တက္လွ်င္ နမၼတီး အလြန္ ရထားလမ္းေဘးမွ ဘူတာ ငယ္ေလး ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ထြန္းကားေသာ ရြာႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း ရွိသည္။ ရဲစခန္း၊ ေဆးေပးခန္း ႏွင့္ အစစ အရာရာ စုံစုံလင္လင္ ရွိခဲ့ေသာ တခ်ိန္က ၿမိဳ႕ႀကီး တဖြယ္ စည္ကားခဲ့ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ မရမ္းေက်းရြာသည္၊ ဆမားဒူ၀ါ ဆင္၀ါးေနာင္ ႏွင့္ အရင္က ကခ်င္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ႀကံစီမံကိန္းမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး နမၼတီး သၾကားစက္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ကုန္ၾကမ္းထုတ္ေပးေသာ ေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စစ္အစုိးရ ေခတ္တြင္ တစစီ ဖ်က္စီးလုိက္ေသာ ရြာ ျဖစ္သည္။ ရြာ ထိပ္တြင္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ လယ္ဧက ေျမာက္မ်ားစြာ သိမ္းၿပီး အေျမာက္တပ္ တပ္ရင္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး စခန္း ထုိင္ လုိက္ကတည္းက နလွန္မထူႏုိင္ေတာ့ေပ။ ရြာဧ။္ ပတ္ပတ္လည္ရွိ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားပုိင္ သစ္သီးၿခံ၊ ရာသီေပၚ သီးႏွံၿခံမ်ားကုိလဲ အေၾကာင္းမဲ့ သိမ္းလုိက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား လုပ္ကုိင္စားေသာက္စရာ ေျမေနရာ မရွိေအာင္ ဖ်က္စီးလုိက္ၿပီးေနာက္ မိသားစု အမ်ားပုိင္း နယ္ေျပာင္းကုန္ၾကသည္။ ဗမာ စစ္တပ္ရဲ႕ ကခ်င္လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္း ကုိ စနစ္က်က် ဖ်က္စီးလုိက္ေသာ ေနရာ သာဓက ျပပါ ဆုိရင္ မရမ္းေက်းရြာ သည္ အေကာင္းဆုံး သာဓက တခု ျဖစ္သည္။)

Source: http://jinghpawkasa.blogspot.com/2013/01/blog-post_30.html

ကခ်င္ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးက်၊ ၂ ဦးေသ

ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ယခုလဆန္းပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ) 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္သည့္ မရမ္းရြာသို႔ အစိုးရတပ္မွ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ၿပီး သားအမိႏွစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးကာ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
“မေန႔က ညေန ၇ နာရီေလာက္မွာ အေျမာက္ႀကီးနဲ႔ တနာရီေလာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ ဗုံးခုိက်င္းထဲမွာ ပုန္းဖို႔လုပ္္ေနတဲ့ မိသားစုကုိ ထိသြားေတာ့ အေမျဖစ္သူနဲ႔ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလး ေသသြားတယ္။ ႏုိ႔စို႔ကေလးရယ္၊ သူ႔ေယာက်္ားကလည္း ဒဏ္ရာ ရသြားၾကတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီမွ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
ေသဆုံးသြားသည့္ ကေလးမိခင္ မလဘမ္လုသည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရသူ ၃ ဦးတြင္ မလဘမ္လု၏ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္ႏွင့္ ခင္ပြန္း အျပင္ ၎၏ ေယာကၡမ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို ယခုအခါ ျမစ္ႀကီးနားေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
“မလုဘမ္ရဲ႕အမ်ဳိးသားကလည္း လက္ႏွစ္ဖက္စလုံး ျဖတ္ပစ္ရမယ့္ အေနအထားအထိ ဒဏ္ရာရသြားတာပါ။ လက္ေခ်ာင္းတခ်ဳိ႕ ျပတ္သြားတယ္” ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။
အစိုးရစစ္တပ္၏ အေျမာက္တပ္ရင္း (၃၇၂) မွ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မရမ္းရြာသည္ ကခ်င္လူမ်ဳိး အမ်ားစုေန ထိုင္သည့္ အိမ္ေျခ ၅၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ေက်းရြာတခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ စစ္တပ္သည္ အေၾကာင္းအရာမဲ့ ပစ္ခတ္မႈကုိ ယခင္ကလည္း မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“မေန႔ညက ၁၂၀ မမ၊ ၆၀ မမ ေတြနဲ႔ ၁၁ ခ်က္ ပစ္ခတ္တယ္။ ဗုံးက်လာေတာ့ သားအမိေတြက ဗုံးခိုက်င္းထဲ ဆင္ေျပးတာမွာ ထိၿပီးေသတာ။ ႏု႔ိစို႔ကေလးကေတာ့ လြင့္စင္သြားၿပီး ေျခေထာက္ေတြမွာပဲ ဒဏ္ရာရသြားတယ္” ဟု မရမ္းရြာခံ အမ်ိဳးသားတဦးက ေျပာသည္။
ေသဆုံးသြားသည့္ သားအမိ ႏွစ္ဦးအား ယေန႔၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အသုဘ အခမ္းအနားျပဳလုပ္၍ သၿဂႋဳလ္လိုုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္မွ ေနာက္ထပ္ ပတ္ခတ္လာမည္ကုိ ရြာသားအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ပစ္ခတ္သည့္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႉးသည္ အသုဘသို႔ လာေရာက္၍ ေငြ ၃ သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပ့ံ ေပးသြားေၾကာင္း မရမ္းရြာခံက ဆက္ေျပာသည္။
“မရမ္းရြာက KIA/KIO တို႔နဲ႔ ဘာမွ ဆက္စပ္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ရြာပါ။ မၾကာခဏ ပစ္ခတ္ေနေတာ့ လူမေသရင္လည္းဘဲ ကြ်ဲေတြ၊ ႏြားေတြ ခဏခဏ ေသၾကရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မန္နားေအာက္ ေက်းရြာအနီးတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) က ေထာင္ထားသည့္ မိုင္တလံုး နင္းမိေပါက္ကြဲခါ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ဖားကန္႔ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဖားျပင္ေက်းရြာအနီး ရတနာေတာင္တန္း ကုမၸဏီကို KIA က မီး႐ိႈ႕သျဖင့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ထပ္ အိပ္ေဆာင္ မီးေလာင္သြားေၾကာင္း စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီ သတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းရြာသို႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္သည့္ သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမဝတီ၏ ထုတ္ျပန္မႈကိုမူ မေတြ႔ရွိရေသးေပ။
KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္လဆန္းမွ ယေန႔အထိ ျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ စလုံးတြင္ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈ မ်ားျပားၿပီး၊ အရပ္သား အမ်ားအျပားလည္း ေသဆုံးခဲ့သည္။
လက္ရွိတြင္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ စခန္းမ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားကုိ အစိုးရ စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတခုကုိ မၾကာမီ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ၌ ေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက သေဘာတူညီထားေၾကာင္း UWSA က ေျပာဆိုထားသည္။
(irrawaddy)

Tuesday, January 29, 2013

KIO/KIA NINGBAW KABA A (53) LANG NA RAWT MALAN MUNGGA

2013 NING FEBRUARY SHATA (5)YA, (53)LANG NA SHANGLAWT RAWT MALAN MASAT NINGHTOI HTA WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG GINJAW KOMITI TINGNYANG UP SALANG LANYAW ZAWNG HRA KAW NNA, MUNGCHYING SHA NI HPANG DE SHANA SHABRA DAT AI RAWT MALAN MUNGGA
Ngai tutnawng tsawra kamhpa nga ai Wunpawng amyu the Wunpawng Mungdan sha ni yawng, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung Shang Salang yawng hte Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun yawng hpe ngwi pyaw hkam kaja nga u ga ngu, shakram dat nngai. Dai ni na wunli lu wundan tu ai ninghtoi hta Karai Kasang a makawp maga ai shaman chyeju san san hte sha, anhte du dep wa lu saga ai majaw, Karai Kasang a chyeju hpe shakawn nngai.
Dai ni gaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni dip da mada mahkra kaw nna lawt kawt shanglawt lu na matu amyu sha laknak lang rawt malan bungli hpe hpaw hpang dat ai (52)ning hpring, (53)lang na Mungshawa Rawt Malan Masat Ninghtoi rai nga mali ai.
Dip up sai chyup hkrum nga ai prat kaw nna lawt lu na matu anhte a hpu-shawng hpu-ba ni law law gaw tinang a asak du baw, asak aprat hpe apnawng kau let myit n daw, asum n jaw ai sha shakut shaja gun hpai wa ai mungshawa rawt malan magam lit hpe dai ni anhte hkringhtawng kaja dagraw let lahpa galai gun hpai nga saga ai. Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni asak du baw, asak aprat law law arang bang da ai amyu sha magam bungli ndai gaw, dai ni na ten Mungkan kaw nna yu mada masat masa galaw, tsun shaga myit garum ra ai madang atsang de du dep wa sai re.
Dai re ai majaw, mungshawa rawt malan bungli hpe gun hpai shaja lai wa sai Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun yawng hte Mungchying mungshawa yawng hpe ngai Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, Ginjaw Komiti Tingnyang Up kaw nna hkungga masat masa galaw dat nngai. Nanhte a shanglawm shakut shaja apnawng ai magam bungli ni gaw amyu sha labau hta prat dingsa angang akang lawm nga sai.
Dai ni na aten ladaw hta amyu sha magam lit hta shanglawm shakut shaja apnawng gun hpai nga ai Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun ni yawng hte Mungchying mungshawa ni yawng hpe mung shakawn shagrau nga nngai. Anhte yawng shakut shaja, shanglawm ai magam bungli gaw Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni yawng myit mada nga ai shanglawt ai pandung de shadu wa magang sai.
Myen Mung asuya ban hte ban gaw Wunpawng amyu sha ni hpe matsan chyaren re shangun, amyu sha masat kumla jahten shaza, Mungkan ntsa e Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan hpe shamat kau lu hkra hpyen masa, mungmasa, kaga ladat amyu myu hte gasat nga ai re. Wunpawng amyu the Wunpawng Mungdan sha ni a manu dan ai, labau lara hpring tsup ai lamu ga, bum marawn hte dam pa layang ni hpe jahten shaza, kam mara zing madu ashep ashin di kau nna lamu ga n lu ai amyu, labau lara sakse n lu ai amyu byin hkra maw lanyet daw nga ai. Karai Kasang masat jaw da ai ga ntsa, ga kata, hka kata na manu dan ai nhprang sut rai ni, hka shi hka nu ni hpe ma-ja madu la, jahten shaza nga ai re. Wunpawng amyu sha ni a htunghking, makam masham ni hpe htenza prai mat hkra, htunghking hpe jahten, makam masham hpe shabya, laili laika hpe shaza nga ai ni hkrai rai nga ma ai. Ndai gaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan hpe shamat kau na hpyen wa a masing kaba rai nga ai. Ndai zawn re ai hpe anhte kaning di hkap la, hkam la lu na rai ta?
Dai re ai majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan ngang grin nga lu na matu hte dip da mada mahkra kaw nna shanglawt lu n'htawm, tinang gam maka tinang jum hpajang lu ai ahkang aya jum tek lu hkra, laknak lang nna mungshawa rawt malan bungli hpe woi awn galaw nga ai re. Ndai kaba dik ai magam bungli hta Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni yawng myit su myit rawt shanglawm gun hpai ra nga ga ai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw tara shangwang kata e mungmasa hparan jahkrup la lu na matu (17)ning tup gap hkat jahkring nna shagrit shanem let ladat amyu myu hte lam tam shakut lai wa saga ai. Manu dan dik ai shaning ladaw(17) hta mahtai kaja n lu, kaman lila shabyin kau hkrum saga ai. Gap hkat jahkring n'htawm mungmasa bawngban ai lahkam de kade shadut kanawng yu sai raitim, Myen Mung asuya gaw, gasat gala majan n nga ai majaw, simsa sai ngu ai hku, gayin tsun shaga wa n'htawm, mungmasa bawngban na ninggam de n shadu ai sha, KIO hpe shamat shatsai kau na masing hpe dan dan leng leng galaw wa sai re. De a mahtai gaw, 2011 ning June shata (9)ya shani Wunpawng Mungdan kata e majan bai byin hpang wa sai.
Majan byin hpang wa ai hte Myen Mung asuya hpyen dap gaw n-gun kaba hte Wunpawng Mungdan shara shagu de htim gasat hpang wa sai. Mung mare masha ni hpe gap sat, zingri zingrat ai lam ladu shalai tawt lai wa masai. Mu mamu mare ni hpe wan nat jahten ai lam, mung mare masha ni a dinghku sutgan arung arai ni hpe gashun mya la ai lam, jahten sharun ai lam galaw nga sai re. Myen Mung asuya hpyen dap a matse labye myit jasat arawn alai a majaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan masha ni gaw Myen Mung asuya e shabyin ai yakhkak tsimyam kaba hpe hkrum hkra hkam sha nga saga ai.
Myen Mung hta nga manga, Dap nu kaba ni hpe jai lang nna Wunpawng Mungdan kata de tawt lai shang chyinglau htim gasat nga sai. Myawk kaba dap dung ni hpe shara jahkrat n'htawm majoi gap sharu bun ai majaw, Mungchying mungshawa ni law law si sum, hkala hkrum nga saga ai. 2012 ning December shata kaw nna gaw, nbungli hte htim gap, bawm sharu jahkrat ai lam hpe laja lana galaw nga masai re. Ndai zawn rai nna hkarang dap, myawk dap, nbungli dap ni hte laja lana gasat ai gaw Myen Mungdan a dinghku majan hta sawng dik ai majan nan rai nga sai.
Mungkan Wunpawng Hpung (UN) hte Mungdan kaba ni kaw nna tsun sadi jaw nga ai hpe ningdang nna, myit shadang myit shadik la ai ladat the n-gun la-ba lang gasat nga ai gaw, Myen Mung asuya a KIO hpe shamyit shatsai kau na masing jahkrat dawdan da ai hpe ngut kre hkra galaw na ngu ai lachyum sha rai nga ai. Dai ni KIO gaw tara ai ninghkap shingla majan hpe mungshawa yawng e madi shadaw ai hte gun hpai nga ai re. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung gaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan masha ni hta shadip jahpang ahkang aya lu la hkra matut n di woi awn sa wa na sha re.
Munghpawm Mungdan byin tai wa lu na matu Myen Mungdan kata nga ai amyu sha yawng hpyi shawn, ra sharawng nga ai Federal Munghpawm hpe gaw sharawt da ra ai. Dai de du wa lu na matu 2008 ning a Constitution kata e gara hku mung n mai byin ai. Dai re ai majaw KIO gaw, amyu sha ni yawng ra sharawng ai mungmasa bawngban lam hpe 2008 Constitution a shinggan e n dut n dang bawngban na matu tsun shadut, kanawng n-gun jaw nga ai re. 2008 Constitution a shingdu e laknak lang ai Myen Mung asuya hpyen dap n-gun kaba nga ai re majaw, Hlutdaw kata e tsun garu hparan na n mai byin ai re.
Myen Mung asuya gaw, gap hkat jahkring nna simsa lam bawngban ra ai ngu Mungkan de tsun garu nga ai. KIO gaw simsa lam n ra ai, baw ja ai, jahten sharun galaw ai ni re ngu masu hkalem tsun jahtau nga ai. Gap hkat jahkring nna simsa lam bawngban na ngu ai gaw, 2008 ning Constitution kata de dun kayin bang nna shanhte ra ai hku jum hpajang sa wa lu na matu maw lanyet daw nga ai lam sha re ai. 2008 ning Constitution gaw, anhte ginra madu rudi Mungchying sha ni a matu hpa hkam dahka lam n nga ai Constitution re ai hpe yawng chye chyalu rai nga sai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung ra sharawng ai masing gaw tara rap ra ai, hkam dahka nga ai mungmasa bawngban hpawng hpe galaw na lam re. Mungmasa bawngban lam awng dang wa ai shaloi simsa lam mahtai dan dawng wa na rai nga ai. Dai shaloi, ya byin nga ai majan zim mat wa na the Mungchying mungshawa ni a yakhkak tsimyam yawng mung hkoi mat wa na re.
Mungdan dinghku majan hpe gap hkat jahkring nna sha gaw, aten galu shazim kau lu na lam n mai byin ai. Lai sai ten hta laknak lang wuhpung law law gap hkat shazim yu sai raitim, dai ni ten du hkra amyu sha ni ra sharawng ai mungmasa hparan ai ninggam de n shadu ai sha, amyu kaba lai ladat, hpyen gumshem lailen hte ka-up shamyit shatsai kau na ngu ai, Myen asuya a maw lanyet hta sha lup rawng nga ai re. Dai majaw, Mungdan ngwi pyaw simsa ai hte Mungdan masha ni yawng shim lum ai the nga pra lu na matu gaw, amyu sha ni yawng ra sharawng ai Federal Munghpawm shabyin lu ai mungmasa bawngban lam hpe ya jang hkrang shapraw ra sai.
Wunpawng Mungdan kata de hpyen n-gun la-ba hte htim gasat nga ai Myen Mung asuya hpyen hpung hpe rawt malan shingla ninghkap ai majan gaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni a labau hta shamat shaprai kau n mai sai. Mungchying mungshawa yawng shanglawm ai ninghkap majan nan rai sai. Wunpawng amyu sha ni yawng myit hkrum kahkyin gumdin ai n-gun hpungtun kaba hpe mung gaw sharawt da lu saga ai.
Shawnglam majan ginra e amyu hte Mungdan a matu myu tsaw mung tsaw myit hpring hpring, magrau grang grang hte majan poi shang nga ai Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun share shagan ni yawng, mungshawa hpyen hpung hta shanglawm nga ai share shagan yawng hpe shakawn shagrau dat nngai. Nanhte share shagan ni a atsam marai ningja hpring tup hte shakut shaja ai majaw Wunpawng amyu hte Mungdan sha ni
myit mada nga ai mungmasa pandung de du wa lu na lam mahkrun hpaw wa sai re. Matut nna atsam ningja sharawt let Mungdan magam hta shakut sa wa ga.
Amyu hte Mungdan a matu asak apnawng mat sai share shagan yawng hpe hkungga jaw nngai. Nanhte a shakut shaja apnawng ai myit marai gaw labau hta shaprai kau n mai prat dingsa agrin nga na sai. Hkum hkrang daw hten hkala hkrum hkra mat ai share shagan ni hpe mung shakawn shagrau n-gun jaw dat nngai. Nanhte a hkum hkrang n-gun yawm ai raitim, myit marai hpe n shakya kau ai sha, matut gunhpai lu ai magam lit ni hta gunhpai sa wa na matu shatsam dat nngai.
Amyu hte Mungdan a matu asak apnawng mat sai myu tsaw share shagan ni a ngam nga ai kun dinghku nta masha ni hpe mung n-gun jaw dat nngai. Myit kaji garen ai lam n nga ai sha, amyu hte Mungdan a matu asak apnawng sai share shagan wa a matu arawng la nga ga. Shanhte n ngut n kre kau da ai amyu sha rawt malan magam bungli hpe anhte myit rum manang ni matut n di, dakring dalang shakut shaja gun hpai sa wa na re.
Majan a majaw yakhkak jamjau hkrum hkra nga ai, myit ru yawn hkyen byin hkrum nga ai hpyen koi yen mungshawa ni hte Mungchying mungshawa yawng myit daw myit hten ai lam n nga ai sha, rawt malan majan hta dawhpum dawnu tai ya na matu shatsam dat nngai. Nanhte mungshawa ni a n-gun jaw, hpaji jaw, Karai Kasang kaw akyu hpyi garum ya ai majaw, shawnglam majan pa hta awng padang ninglaw lu nga ga ai.
Maigan Mungdan shara shagu de chyam bra nga ai Wunpawng amyu sha yawng mung tinang du ai shara hta amyu hte Mungdan a matu galaw mai ai magam lit ni hpe matut nna n-gun dating shakut shaja na matu shatsam dat nngai. Amyu sha mungmasa masing nga nga hte shanglawm ga. Maigan du, kaga hpu-nau amyu sha ni hpe kahkyin gumdin let n-gun kaba the kanawng sa wa lu hkra zai ladat amyu myu shaw nna shakut dingyang rai nga na matu shadut dat nngai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung Shang Salang ni yawng gaw, amyu sha rawt malan magam bungli hta kasi kamang tai let Mungchying shawa hpe woi awn, kahkyin gumdin sa wa ra ai. Rawt malan bungli hpe madu tai let man ang ai lit hpe sharawng awng ai hte gun hpai ra nga ga ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung n-gun kaba wa hkra mung, Hpung Shang Salang law htam wa hkra kahkyin gumdin lit hpe matut n di gun hpai ra ai. Hpung Shang masha shagu gaw greng grak ai hte atsam ningja hpring nga ra ai. Magam bungli ni hpe asak hkrung matut n di dakring dalang shakut shaja sa wa ra ai.
Dai ni laja lana byin nga ai Wunpawng Mungdan kata na majan gaw, Wunpawng amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni hte sha seng ai majan n re. Myen Mungdan hpe Federal Munghpawm Mungdan de gaw gap sa wa lu na kanawng n-gun jaw ai ninghkap shingla majan rai nga ai. Myen Mung asuya gaw amyu sha ni ra sharawng ai Federal Munghpawm hpe n shabyin mayu ai majaw, mungmasa bawngban lam hpe pat shingdang let Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung hpe gasat shamyit ai lam re. Dai ni KIO hpe n-gun la-ba hte htim gasat ai gaw amyu sha ni a myit mada ra sharawng ai mungmasa pandung hpe jahten kau ai lam re. Dai re ai majaw, Wunpawng Mungdan hta byin nga ai majan ndai gaw, Myen Mungdan hta nga pra nga ai amyu sha yawng hte seng ai hpe chye na hkam la nna, amyu sha ni ra sharawng ai mungmasa bawngban lam lawan byin pru wa hkra ladat amyu myu hte shanglawm shakut ra nga sai.
Myen Mung asuya a sumprat dawk bang, sai garan nga ai hpe dum chye let, amyu sha rawt malan hpung ni yawng n-gun kahkyin nga na hpe shadut mayu ai. Amyu sha rawt malan hpung ni hte hpaw shabawn da ai UNFC a mungmasa jasat sa wa ai hta amyu sha rawt malan hpung yawng madi shadaw sa wa ra saga ai.
Myen Mung asuya hpyen dap kaw nna KIO hpe n-gun la-ba the htim gasat nga ai a ntsa myit tsang lawm ai hte htim gasat majan hpe jahkring na matu tsun shadut ya ai UN hte Mungdan kaba ni, laknak lang rawt malan hpung ni, shinggyim wuhpung wuhpawng yawng hpe chyeju dum ga ai. Federal Munghpawm Mungdan byin tai wa lu hkra matut kanawng n-gun jaw ya nga na hpe myit mada nngai.
Myen Mung asuya gaw KIO hpe gasu gabrawng ai wuhpung, jahten sharun ai wuhpung, simsa lam hpe n ra ai wuhpung ngu nna jahpoi jahpyak ndau shabra nga ai re. Dai gaw KIO a mungmasa si mat hkra ladat shaw agrip ai lam rai nga ai. Majan garai n byin ai ten kaw nna dai ni majan byin nga ai ten du hkra mungmasa a majaw byin ai manghkang hpe mungmasa hte bawngban jahkrup hparan na n myit ai sha, Wunpawng amyu the Wunpawng Mungdan sha ni hpe sat nat zingri, mare nat, Mungchying mungshawa ni a sutgan arung arai hpe mya sha, jahten sharun nga ai gaw Myen Mung asuya hpyen dap ni she rai nga ai.
Myen Mung asuya kaw nna ladat amyu myu hte shiga masu ni hpe ndau shabra nga ai hpe kam shut ai lam n nga hkra, Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun yawng hte Mungchying mungshawa ni sadi sahka ra nga ga ai. Myen Mung asuya gaw Wunpawng amyu sha ni a lapran, Wunpawng Mungdan kata rau nga rau pra hpu-nau amyu sha ni a lapran sai garan, manghkang byin hkra sumprat dawk ga ni, ndau laika ni shabra nga ma ai. Dai zawn re ai hpyen wa a yuk jahtuk bungli hpe mu mada ai hte manghkang hpe koi yen lu hkra rau nga rau pra amyu sha ni yawng myit hkrum kahkyin gumdin nga ra ai.
Wunpawng amyu hte Mungdan sha ni yawng a hpyen madung langai rai nga ai Ka-ni nang hpam majan a majaw amyu sha ni hkrat sum ai grai law mat sai. Manu dan ai Wunpawng Ramma ni hte Wunpawng amyu sha ni a sutgan yawng manu dawn masat n lu hkrat sum wa sai re. Dai ni na ten hta, Wunpawng amyu sha ni hpe shamat shatsai kau na masing hta Ka-ni nang hpam hpe laknak kaba shatai nga ma ai re. Amyu sha ni hkum dingdek gaw amyu sha magam lit kaba hku nna Ka-ni nang hpam hpyen hpe ninghkap shingla kau ga. Wunpawng Mungdan kata Ka-ni nang hpam hkoi tsai mat hkra anhte yawng a lit kaba rai nga sai.
Ginchyum hku nna htet shana mayu ai gaw, shawnglam majan pa e ninghkap shingla gasat poi shang nga ai share shagan myit rum ni yawng myit marai n shayawm kau ai sha, matut dating shakut sa wa ga. Mungchying mungshawa yawng mung rawt malan magam lit hta ganawng n-gun ningnan jaw ya nga ga. Hpan Madu Karai Kasang kaw akyu hpyi garum ai hte shanglawm woi awn nga ai makam masham hpung woi ni hte hpung masha ni yawng mung matut shakut akyu hpyi shaja let shanglawm ga. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung Shang Salang yawng mung rawt malan bungli hta kasi kamang the woi awn sa wa ga.
Dai ni (52)ning hpring, (53)lang na amyu sha rawt malan masat ninghtoi hta n-gun ningnan, atsam ningja ningnan hte anhte yawng myit mada nga ai shanglawt ai pandung de yawng ahkum ara, ngwi pyaw hkam kaja ai hte du wa lu hkra matut shakut shanglawm sa wa ga ngu, awng padang ahkang aya hpe jaw ya lu ai Hpan Madu Karai Kasang hta akyu hpyi let, nye a rawt malan ninghtoi masat mungga hpe hpungdim dat nngai rai.
"HPAN MADU KARAI WA A AWNG DANG AI SHAMAN CHYEJU GAW WUNPAWNG AMYU HTE WUNPAWNG MUNGDAN SHA NI A NTSA TUTNAWNG HKAM LA LU U GA LAW."
Tingnyang Up
Ginjaw Komiti
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung
(jinghpaw kasa)

ဝ'တပ္ဖြဲ႔၏ ဖိတ္ေခၚမႈ KIO လက္ခံေၾကာင္း ျပန္ၾကား

 
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဝ'ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ KIO ဘက္မွ လက္ခံေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု UWSA ေျပာေရးဆုိခြင့္ရသူ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေျပာ
သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရွိ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုမႈကုိ UWSA က ၾကားဝင္ ကူညီေပးမည့္ အဆုိျပဳခ်က္အေပၚ လက္ခံေၾကာင္း KIO ဘက္မွ စာျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“KIO တို႔ဘက္ကေန ျပန္ဆက္သြယ္လာပါတယ္။ ပန္ဆန္းမွာ လာေတြ႔ဖုိ႔ သူတုိ႔ သေဘာတူပါတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ဒီေန႔
ေန႔လည္ေလာက္က သတင္းပုိ႔လာတယ္။ အစုိးရဘက္က ဒီမွာေဆြးေႏြးဖုိ႔ လက္ခံတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ဆီ ပုိ႔လုိက္ပါ
ၿပီ။ ဆုိေတာ့ အစုိးရဘက္ကုိလည္း အခုပဲ သတင္းပုိ႔ေနတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဘက္မွလည္း KIO မွ လက္ခံပါက ၎တို႔လည္း လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာထား ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း အေနႏွင့္ KIO ဘက္မွ လက္ခံပါက ေတြ႔ဆံု
ရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊ က မဇၥ်ိမကို အဂၤါေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေျဖၾကားထားၿပီး
ျဖစ္သည္။

ျမန္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း KIO ႏွင့္ အစုိးရအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား မရပ္စဲဘဲ တုိက္ပြဲ ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကားဝင္ကူညီခြင့္ရသျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

“ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယံုၾကည္မႈ နည္းေနတယ္၊ စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြလည္း ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီရွိေနၿပီ။ အေျခအေနက မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ေအာင္၊ အခုအခ်ိန္မွာ ကခ်င္ကုိ အစုိးရက လာပါဆုိရင္လည္း ဘယ္သြား
မလဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔qီမွာ ျဖစ္ႏုိင္မလား။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ပန္ဆန္းမွာလာၿပီး ေတြ႔ဆံုပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ကူညီပ့ံပုိးေပးပါ့
မယ္ဆုိတဲ့ ဆႏၵမ်ဳိးပါ” ဟု ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ UWSA ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ျမင့္ က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

မည္သည့္ေန႔ ေတြ႔ဆံုမည္ကုိ ညွိႏႈိင္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးအတြက္ KIO သို႔ မဇၥ်ိမက ၾကိဳးစားဆက္သြယ္ခဲ့
ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနသည္။

General Gam Shawng speech 缅甸克钦人民军总司令敢双讲话[普清版].mp4

“ဝ”ကို လက္နက္မေရာင္းဟု တ႐ုတ္ ျငင္း

တ႐ုတ္လုပ္ PTL02 ဘီးတပ္တင့္ကားမ်ား UWSA က ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္ေရးရာ မဂၢဇင္း “ဂ်ိန္းစ္ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာ”က ေရးသားသည္ (ဓာတ္ပံု- Tianxue military forum) ၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္က (UWSA) ကို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ် ေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ျငင္းဆိုသည္။
တနဂၤေႏြေန႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ တ႐ုတ္တို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုသာမက ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႕လည္း လက္နက္ေရာင္းခ်ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ “အေျခအျမစ္မရွိ” ဟု ေရးသားထားသည္။
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းက တ႐ုတ္လုပ္ PTL02 ဘီးတပ္တင့္ကားမ်ား UWSA က ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စစ္ဘက္ေရးရာ မဂၢဇင္း “ဂ်ိန္းစ္ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာ” Jane’s Intelligence Review ၏ သတင္းေရးသားခ်က္ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ိန္းစ္၏ သတင္းေပးပို႕ခ်က္တြင္ ယင္းလက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ တဆင့္ခံ ေစ်းကြက္မွ ေရာင္းဝယ္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုသည္။
တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္မူ “တ႐ုတ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရွင္းလင္းျပီး တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ မူဝါဒကို လက္ကိုင္ထား” ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ိန္းစ္၏ သတင္းသည္ “ျမန္မာလူထုႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပရိႆတ္မ်ားအတြက္ မွားယြင္းစြာ နားလည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ႐ႈတ္ေထြးျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္” ဟု တုန္႕ျပန္ေရးသားထားသည္။
ယခု အျငင္းပြားမႈမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA) ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနျပီး ႏွစ္ဘက္စလုံးကလည္း တ႐ုတ္လုပ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တစိတ္တပိုင္း သုံးစြဲေနသည္။
UWSA ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကလည္း အကယ္၍ KIA ဌာနခ်ဳပ္ က်ျပီးလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ “ဝ” တပ္မ်ားထံ ျမႇားဦးလွည့္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
ျပီးခဲ့သည့္အပတ္ ေသာႀကၤာေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက တ႐ုတ္က KIA ကို လက္နက္ မေထာက္ပံ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
“တ႐ုတ္ဘက္က ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးတာ၊ စကားဝိုင္းေတြကို ကမကထ လုပ္ေပးတာေတြနဲ႕ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းက ပဋိပကၡကို အျပဳသေဘာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္” ဟု မစၥတာ ဟံုလီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ကလည္း တ႐ုတ္အထူးသံ ဖူယင္းႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဖြဲ႕ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုျပီး ကခ်င္ပဋိပကၡအေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း အေျဖရွာမရခဲ့ၾကေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား ေတာင္ငူေရာက္ၿပီ


ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) အေျခစိုက္ရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
ရန္ကုန္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အဖဲြ႔သည္ ယေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အဖဲြ႔ကုိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးမည္ဟု အသံမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တားျမစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လမ္းေလွ်ာက္သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးရကၡဝံသက ဆုိသည္။
“အာဏာပိုင္ေတြက လာၿပီးတားဆီးျခင္း မရွိေသးဘူးဆိုေပမယ့္ ၿမိဳ႕အဝင္တည္းက အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြက လိုက္ေနတယ္။ တားဆီးတာရွိလည္း ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ ဆက္သြားမွာပဲ” ဟု ဆရာေတာ္က ဧရာဝတီသို႔ မိန္႔သည္။
၎အဖဲြ႕အေနျဖင့္ တားဆီးမႈမ်ားရွိသည့္ တုိင္ေအာင္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သည္အထိ လမ္းေလွ်ာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တေန႔လွ်င္ မိုင္၂၀ အထိ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္မည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိ အဖဲြ႔အတြင္း သံဃာေတာ္ ၅ ပါးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သူ ၃၀ ဦး ပါရွိသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖဲြ႕သည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚရွိ သီရိဥေသွ်ာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ တည္းခိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕အတြက္ သီခ်င္းဆိုကာ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ “ပန္းရဲ႕လမ္း” လူမႈကြန္ယက္ အဖြဲ႕ဝင္တဦးက “က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္အဖဲြ႔ အတြက္ သီခ်င္းဆိုၿပီး အလွဴေငြ သြားရွာဖို႔ ေရာက္သြားတာပါ။ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကေတာ့ သီခ်င္းဆိုတာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူလို႔ဆိုၿပီး ေခၚစာပို႔တယ္၊ ခံဝန္လက္မွတ္ေတာ့ ထိုးလိုက္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ယက္ အဖဲြ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားကို အလွဴေငြမ်ား လွဴႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕ေပၚ၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ သီခ်င္းမ်ားဆိုကာ ရန္ပုံေငြမ်ားရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက သီခ်င္းဆိုရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ဟုဆိုကာ ေခၚစာႏွစ္ႀကိမ္ ပို႔ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၃၁ ရက္ ေန႔မွသာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သီခ်င္းဆိုခြင့္ ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လိုင္ဇာၿမိဳ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ကုိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕အေရာက္တြင္ ဖမ္းဆီးမည္ဟု ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရုံးမွ အမိန္႔စာထုတ္ ေၾကညာသည္ ဆိုသည့္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ဧရာဝတီက ေတာင္ငူခရိုင္ ရဲစခန္းမႉးရုံးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆိုပါရံုးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက အထက္ အဖဲြ႔အစည္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိသည္။
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုးကလည္း ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္သည့္ တယ္လီဖုန္းကို လက္ခံေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖဲြ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕အထိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ မည္သည့္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္ရမည္ကို စဥ္းစားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႔ဝင္ ဆရာေတာ္ ဦးရကၡဝံသက ေျပာသည္။

ကခ်င္စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္သူ ရာႏွင့္ခ်ီရွိ


(irrawaddy) အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေနေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ခံစားေနရေသာ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီေနၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားအထိ ႐ွိလာေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက စတင္ၿပီး ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာမႈမ်ား ျဖစ္လာကာ မၾကာေသးခင္က လိုင္ဇာအနီး႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကေလး ၂ ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈတိုင္းတြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆလန္ကဘာ ဒြဲပီဆက ေျပာသည္။
“လိုင္ဇာအနီးက ဂ်ဲယန္စခန္းမွာ လူဦးေရ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ႐ွိတယ္၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္တာ လူ ၁၅၀ ေက်ာ္႐ွိေနၿပီ။ မိုင္တိုင္ ၆ မွာ႐ွိတဲ့ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာလည္း အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ွိေနတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။
ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းမွစၿပီး လိုင္ဇာၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္ေနၿပီး အေျခအေန ဆိုးလာသျဖင့္ ေဆးရံု တက္ေရာက္ ကုသမႈ ခံယူရသူ လူ ၃၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျဖစ္ပ်က္ရသည္ကို က်န္းမာေရးဌာနက စံုစမ္းလွ်က္႐ွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
မိုင္ဂ်ာယန္႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ေဖာေယာင္ျခင္း၊ ယားယံျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အဓိက အခက္အခဲမွာ က်န္းမာေရးကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရလဲဆိုရင္ ဒီဒုကၡသည္ေတြဟာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ဖိစီးမႈကို ကာလၾကာ႐ွည္စြာ ခံစားလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတုိ႔ဆီမွာ ေရာဂါေပါင္းစံုလည္း ႐ွိေနတယ္” ဟု ပါကေထာင္ ဒုကၡသည္စခန္း ဥကၠ႒ ဆိုင္းလီက ေျပာသည္။
တခ်ိဳ႕ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ သြားေရးလာေရး အလြန္ခက္ခဲေသာ ေတာတြင္းေနရာမ်ားတြင္ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အစားအစာႏွင့္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေနသည့္ လူထု အလင္းေကာ္မတီမွ ေဒၚေမရီေသာင္က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မန္၀ိန္းႀကီးၿမိဳ႕႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ပြားေသာ တႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ရင္း ကေလးမီးဖြားမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း RCM စိန္႔ဘုရားေက်ာင္း႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ ဆရာ၀န္မ တဦးက ရွင္းျပသည္။
“လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ မန္၀ိန္းႀကီးတ၀ိုက္မွာ႐ွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ မီးဖြားခဲ့တာ ၁၀ ဦးမက႐ွိေနၿပီ။ တခ်ိဳ႕က ကိုယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ ထြက္ေျပးလာတာ။ ဒီေရာက္မွ ေမြးၾကတာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေရာဂါတခုခုျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးကုသရန္ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစား အေသာက္ေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မန္၀ိန္းႀကီး႐ွိ KBC ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေဒၚေဇာင္းဆိုင္း က ဆိုသည္။
တခ်ိဳ႕ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အနီးတ၀ိုက္႐ွိ ေတာင္ယာ၊ လယ္၊ ႀကံခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေသာေၾကာင့္ ဟင္းစရိတ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ရၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာ ထိုသို႔ လုပ္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ ဟင္းကို ျဖစ္သလို စားေသာက္ေနရေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
“စခန္းက ေပးႏိုင္တာက ဆန္နဲ႔ဆီေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္တာ။ ဟင္းကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ၀ယ္စားရတာ။ အလုပ္႐ွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ ၀ယ္စားဖို႔ ပိုက္ဆံနည္းနည္း ၀င္ေငြ႐ွိတာေပါ့” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။
KIA ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ ၆၇၀၆၃ ႐ွိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း လိုင္ဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္လာသည့္ အတြက္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ခံမ်ားကိုလည္း ဒုကၡသည္ စာရင္း သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ ပုိမုိတုိးပြားလာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။
ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ လဖိုင္ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။

ဦးသိန္းစိန္အပစ္ရပ္ၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ လိုင္ဇာကို သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ေနရတာလဲ (ဂ)

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးဆံုခ်က္ျဖစ္လာေနလို႔ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဆံုခ်က္ဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရး အလံ ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ထူႏိုင္တဲ့ေဒသျဖစ္သလို ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံမဲ့၊ ေတာ္လွန္ေရး ဘူမိနက္သန္ေနရာ မွန္လည္းျဖစ္လို႔ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဆံုခ်က္ဆိုတာ ညီညြတ္မႈမ်ားေပါင္းဆံုရာေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပည္တြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးဆံုခ်က္ေတြဟာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး လိုၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္ၾကတာမ်ားတယ္။ တစ္ခ်ိန္တံုးက ကရင္ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပုေလာဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဆံုခ်က္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တပ္ေပါင္းစုေတြအေျချပဳရာ၊ အေျခခ်ရာေဒသ ျဖစ္ခဲ့သလို ဒီေနရာကေနၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအသံေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တၿပိဳင္တည္း ဟန္ခ်က္ညီညီလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာပါ။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရွိခဲ့သလို ဦးစိန္ဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားညြန္ေပါင္းအစိုးရလည္းတည္ရွိခဲ့တဲေနရာတစ္ခု။ ၈ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုေပၚေပါက္ၿပီး နယ္စပ္ကိုေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားဆံုဆည္းရာ DAB (democratic alliance of burma)လို႔ေခၚတဲ့ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕လည္း ထူးထူးျခားျခားရွိခဲ့လို႔ပါ။ ဒီေနရာကေနၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအေျပာင္းအလဲျဖစ္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သလို စစ္ေရးအရလည္း စုစုစည္းစည္းနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို စိမ္ေခၚအံတုႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးစစ္ေရးအရအေရးပါတဲ့ မာနယ္ပုေလာဌာနခ်ဳပ္ႀကီးကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ လက္ေဝခံ စစ္တပ္က ထိုးစစ္ႀကီးႏွစ္ႀကိမ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပထမအႀကိိမ္က ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ သပ္လွ်ဳိဝင္ေရာက္ထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက အဖ်က္အေမွာင့္နည္းေတြ အသံုးျပဳခဲ့လို႔ ကရင့္အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ၿဖိဳခြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကရင့္အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးပ်က္ၿပားခဲ့ရၿပီး မာနယ္ပုေလာဌာနခ်ဳပ္ႀကီးကို လက္လႊတ္ေပးခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ တစ္ေနရာထဲမွာ မစုစည္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထိုင္းနယ္စပ္ေတြမွာ ကိုယ့္အစု႔သူ႔အစု႕နဲ႔ ရပ္တည္လာၾကတာ ယေန႔အထိပါဘဲ။ တစ္ေခတ္တခါ ေတာ္လွန္ေရးရွင္သန္၊ ႀကီးထြား၊ ဖြ႔႔႔ံၿဖိဳးလာခဲ့တဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းကလဲကရင့္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႀကီးရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္လို႔ ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူး။ အိုမင္းမစြမ္းသည္အထိ ေတာင္ေဝွး ေထာက္ၿပီးလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေတာ္လွန္ေရးသမားပီပီ အနစ္နာခံ၊ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ ဟန္ေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း) ရဲ႕ စံေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္မွာ ဘုံရန္သူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တပ္ေပါင္းစုနဲ႕ ေအာင္ပြဲခံေရးမူဟာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီေန႔ကာလဟာ အားေတြကို စုႏိုင္ဖို႔၊ အားေတြညီညြတ္ဖို႔၊ ဒီအားနဲ႔အာဏာရွင္စနစ္ကို စုေပါင္းတြန္းလွန္၊ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးကာလကို က်ေရာက္လာေနပါၿပီ။ တပ္ေပါင္းစုဆိုတာ သေဘာတရားညီညြတ္မႈမွတဆင့္ လုပ္ဟန္ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈၿပီး တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းကို လုပ္ၾကရတာပါ။ အေရးႀကီးဆံုးက မိမိတို႔အဓိက ဦးတည္တိုက္ရမဲ့ရန္သူသတ္မွတ္ခ်က္ ရွင္းလင္းဖို႔ပါဘဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ကာလဟာ ကိုလိုနီတစ္ပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္း မဟုတ္ေတာ့တာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီ။ အေသခ်ာဆံုးကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း၊ အစိုးရတစ္ပိုင္းပါ။ ဒီေန႔ေခတ္ကာလဟာ အင္မတန္မွ အေတြးအေခၚရႈပ္ေထြးေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိရႈပ္ေထြးေနေအာင္လဲ ဒီကေန႔အာဏာရွင္ ေတြက ဖန္တီးေနတာပါ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ရႈပ္ေထြးေပြလီတဲ့ လွည့္စားမႈ၊ ပရိယာယ္ေအာက္မွာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတစ္ခ်ဳိ႕အမ်ားစုေတြဟာ ေတြေဝ၊ အားေပ်ာ့၊ ေနာက္ဆုတ္သြားၾကေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြဟာ မေတြေဝပါဘူး၊ အားမေပ်ာ့သြားပါဘူး၊ ေနာက္မဆုတ္သြားပါဘူး။ ဒီေန႔ကာလရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေပၚမွာ အေျခခံစဥ္းစားတဲ့ သူတို႔ စဥ္းစားခ်က္အတိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြကို NGO ျပဳေရးနဲ႕NGO လက္ေအာက္ခံျပဳေရးပါဘဲ။ မိမိရပ္တည္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာလာသည့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအင္အားနည္းပါးလာသည့္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခက္ခဲပင္ပမ္း၊ အခ်ိန္ယဴရမည့္ လူထုစည္းရုံးေရးကို ထဲထဲဝင္ေဇာက္ခ်လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းကိုပစ္ပယ္ၿပီး အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္၊ ေၾကေအးေရးလမ္းကိုလည္းေလွ်ာက္၊ ႏိုင္ငံတကာ အႀကိဳက္လည္းေရာက္ဆိုတဲ့ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းဆြဲသာ ဆိုတဲ့ မူကို ကိုင္လာတာကို သတိထား မိလိုက္တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္အတိုက္အခံအင္အားစုတစ္ခ်ဳိ႕အမ်ားစုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုကိုင္ၿပီး ၿငိမ္းင္ခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး (ဝါ) စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒ၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒဘက္သို႔ တစ္စတစ္ ကူးေျပာင္းလာတာကိုလည္း သတိထားမိလိုက္တယ္။
အဆိုးဝါးဆံုးမွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုေရာဟိတ္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ဘဝင္ျမင့္၊ အထင္ႀကီးကာ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြၾကား၊ အဖိႏွိပ္ခံလူထုၾကားမွာ ၾကားခ်ေပးေနတာေတြ႔လိုက္ရေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ဘက္ေတာ္သား(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုေရာဟိတ္ႀကီးမ်ား) ျဖစ္ လာေနတာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႔ေနရတယ္။။ ဒီေန႔အခ်ိန္ကာလက ဘဝေပးအေျခအေနရ လက္နက္ကိုင္္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အျမင့္မားဆံုးရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအလံကို ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ ထူထားရမဲ့ အခ်ိန္ပါ
ဒီကေန႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ေနသူ၊ အဖိႏွိပ္ခံလူထုမ်ားဘက္မွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနသူမ်ားက လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားျဖစ္လာေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ဇြဲသန္သန္၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္၊ ရဲရဲ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူက တပ္ဦးထိပ္မွာ ရွိတဲ့ KIOပါ။ သမိုင္းတစ္ေကြ႔မွာ Kio အေနနဲ႔ မိမိအလံကို ဆက္ထိမ္းထားျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္ရပ္ပါဘဲ။ ဗီယက္နမ္ကို အေမရိကန္ေတြတိုက္ရျခင္းဟာလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဗီယက္နမ္က်ရင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက်ဆံုးမယ္လို႔ သံုးသပ္ၿပီးအေမရိကန္တိုက္ခဲ့သလို ေကအိုင္အိုက်ရင္ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ေခါင္းေထာင္ရဲေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ မဟာဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြက ေကအိုင္အိုကို သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္တာပါ။ ေကအိုင္အိုကို တိုက္တဲ့အခါမွာ ဦးသိန္းစိန္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ဗမာနဲ႔ကခ်င္လူမ်ဳိးေရးစစ္ပြဲျဖစ္ေဆာင္ ဖန္တီးယူပါတယ္။ ကခ်င္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျပပါတယ္။ ရြာေတြကို မီးရႈိ႕ျပပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ျပတယ္။ ေကအိုင္အိုက ႏိုင္ငံေရးအေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးခဲ့လို႔ ဗမာနဲ႕႔ကခ်င္ လူမ်ဳိးေရးစစ္မျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ (သေဘာထားႀကီး၊သည္းခံခဲ့လို႔ပါ။အဲဒါမျဖစ္ေတာ့ ရွမ္းနီနဲ႕ ကခ်င္ကို လွည့္တိုက္ေပးပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္တြင္း မွာရွိတဲ့ ရွမ္းနီပါတီကို အသံုးခ်ပါတယ္။ ရွမ္းနဲ႕ကခ်င္ကို ေသြးခြဲပါတယ္။ ဒီေသြးခြဲမႈကလည္း မေအာင္ျမင္ပါဘူး။မာနယ္ပုေလာတိုက္တံုးကလိုဘဲ စစ္ေရးနဲ႔ဖိ၊ ႏိုင္ငံေရးအရထိုးခြဲသပ္လွ်ဳိနည္းေဟာင္းကိုဘဲ KIOကို ျပန္သံုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းလူထုသာႏိုင္ငံေရးမရင့္က်က္ခဲ့လွ်င္ ရွမ္းလူထုနဲ႔ကခ်င္လူထု ေနာင္ဂ်ိမ္ခ်ေနၾကမွာပါ။
ယေန႔ KIO မ်ဳိးဆက္သစ္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈနဲ႔ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိ၊ ျပတ္သားမႈေတြဟာ ဒီအနီးေခတ္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ခုလံုးကို တုန္လႈပ္ေစပါတယ္။ ဇြဲသန္သန္ နဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားတိုက္ပြဲဝင္မႈက အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕ အားကိုးရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုမွာ ဘူမိနက္သန္ေနရာမွန္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သိပ္ၿပီးအဓိကအခရာက်ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တံုးက မာနယ္ပုေလာဟာ ေတာ္လွန္ေရးဘူမိနက္သန္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဖိန္႔ဖိန္႔တံုေအာင္၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးထိုးစစ္ဆင္ႀကီးေတြဆင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာပါ။ ကမၻာ့ျပည္သူ၊ ျမန္မာ့ျပည္သူအာရုံစိုက္ခဲ့တဲ့ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။
ဒီေန႔ကာလ၊ ဒီေန႔အေျခအ့ေန၊ ဒီေန႔ျပဌာန္းခ်က္အရ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဘူမိနက္သန္ေနရာမွန္ (သို႔မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေရးဆံုခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း (သို႔) KIO ေဒသျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း) ရွိေနသလို တျခားမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းမ်ားစြာလဲ ရိွေန လို႔ပါ။ ပထဝီအေနထားအရလည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားလို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာပါ။ အေနာက္ဘက္မွာ ကုလား ရွိသလို အေရွ႕ဘက္မွာ တရုတ္ႀကီးလည္းရွိေနတယ္။မာနယ္ပုေလာနဲ႕မတူတာက မာနယ္ပုေလာက ထိုင္းကို ေျခကုတ္ယူထားတယ္။ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ကို ကုလားဘက္မွာထားလို႔ရသလို တရုတ္ဘက္မွာလည္း ထားလို႔ရေနတာပါ။ လိုင္ဇာဟာ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမပါ။ လိုင္ဇာကို ႏွစ္ေမွ်ာစရာမလိုပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္ေတြ ေတြေဝလာတာေတြကိုဘဲႏွစ္ေမွ်ာမိတယ္..။ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း) ကေတာ့ သမဂၢအစဥ္အလာထိမ္းသိမ္းသြားမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ အေခ်ာင္သမားကို အင္မတန္မွ မုန္းပါတယ္
သားခ်စ္

ရွက္တတ္ရင္ လဲေသဘို႕ေကာင္းေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား နွင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန


အရွက္နွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဘိုးမထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခိုင္းနိုင္းေျပာဆိုေသာ ျမန္မာဆိုရိုးစကား တခုရွိသည္။ ရွက္တတ္ရင္ လဲေသဘို႕ေကာင္းသကြာ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤစကားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ တို႕ အတြက္ မွန္ေနသလိုရွိ သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕နည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟု ကတိသစၥာျပဳထားၾကေသာ အမတ္မင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

"ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း" အား သမတ၏ သေဘာထား နွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ရာ မေၾကနပ္ေသာ သမတဦးသိန္းစိန္က ေထာက္ျပသည့္အခ်က္ မ်ား အနက္ အဓိက အက်ဆံုး ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္နွစ္ရပ္ကို နိုင္းယွဥ္ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။

                      -------------------------------------------------------------------------------
 ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၂၁) ။        "ႏုိင္ငံေတာ္ သမတသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္သံုးဦး၊ ျပည့္သူ႕လတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္သံုးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္သံုးဦး စုစုေပါင္း ကိုးဦး အမည္စာရင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႕အနက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး အမည္ကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလတ္ေတာ္သုိ႕ တင္သြင္းလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူမည္" 

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆။   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္သံုးဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္သံုးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္ထား သည့္ အဖဲြ႕၀င္ သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္ ကိုးဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႕ အနက္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ေရြးခ်ယ္သည့္ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး၏ အမည္ကိုလည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းၿပီး သေဘာတူညီ ခ်က္ ရယူမည္။
                      --------------------------------------------------------------------------

ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ သမတ တဦးတည္း၏ သေဘာနွင့္ ခံုရံုးဥကၠဌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို အမည္စာရင္း တင္ သြင္းခြင့္ ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒတြင္မူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းျပီးမွ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။ လံုး၀ပင္ကြဲျပားျခားနားေနေၾကာင္း၊ ခံုရံုးဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အတိအက်ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိ aၾကာင္း လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြား သလို ထင္ရွားလွ သည္။ ဥပေဒပညာ တတ္ရန္မလို။ ျမန္မာစာ ဖတ္တတ္သူတိုင္းပင္ နားလည္နိုင္သည္။

၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္၍ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့စဥ္ကပင္ ဤမွ် အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေသာ ဥပေဒ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ိဳး မည္သည့္အခါကမွ် မျဖစ္ခဲ့။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပဌာန္း ခ်က္ ကို အတိအက် ဆန္႕က်င္ထားသည့္ မည္သည့္ အျခားဥပေဒတရပ္မွ မေပၚထြက္ခဲ့။ ယခုမူ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္း သစ္မ်ားနွင့္ လုိလားသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ျပဌာန္းထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ပင္ မလိုက္နာ သျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ကမ္းကုန္ေအာင္ ေအာက္တန္းက်သြားပါျပီ။ ဤတခ်က္တည္းနွင့္ပင္ ခံုရံုးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပဌာန္းၾကေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ရွက္ တတ္ လွ်င္ လဲေသၾကဘို႕ ေကာင္းသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ လက္နွီးစုတ္ တခုမွ်ေလာက္ပင္ တန္ဘိုး မရွိေတာ့ပါ။ မိမိျပဌာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မိမိ မလိုက္နာ ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အလားတူပင္။

ဤကိစၥကို သမတ ဦးသိန္းစိန္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚသနည္းဟူသည္မွာ စိတ္၀င္စားဘြယ္ ျဖစ္လာ သည္။ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ စာေရးသူ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ဘီဘီစီ လင္႕ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11ASWtRTFZmMEVaYTg/edit

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းနွင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန္အၾကားတြင္ ဥပေဒအရ ကစားရင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္ အတြင္း အားလံုး ေရာက္လာၾကရန္ က်ံဳးသြင္းေနသည္ ဟု စာေရးသူက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို သမတက လက္မွတ္မထိုးေစဦး၊ (၁၄) ရက္ျပည့္သည့္ ေန႕တြင္ လက္မွတ္ထိုး သကဲ႕သို႕ ဥပေဒျဖစ္လာမည္။ ဦးသိန္းစိန္ဥကၠဌ လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာအမ်ားစုရထားပါလွ်က္ ၄င္းကို မေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ ပယ္ခ်ခံလိုက္ရသည္၊ လႊတ္ေတာ္နွင့္ သမတ အားျပိဳင္ၾကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္က အသာစီးရသြားသည္၊ လႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးျပီး လက္ေစာင္းထက္၊ အာဏာျပေနသည္ဟု သံုးသပ္လွ်င္ မမွားပါ။ သို႕ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္လည္း မရံႈးပါ။

"ဖြဲ႕စည္းပံု ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း" ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ေနသည္ ဟု လူသိရွင္ၾကားေထာက္ျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ " ေအာ္ ဒီ သမတ ဟာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္[i] ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း[ii] ရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူဘဲ" ဟု လူထုက အထင္ၾကီးသြားနိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း သိပါ လွ်က္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္လူမ်ားစု ၏ သေဘာထားကို ေလးစား ေသာအားျဖင့္ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုး လိုက္ရပါသည္ ဆိုျခင္းျဖင့္ " ေအာ္ ဒီ သမတ ဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကိုေလးစားသူဘဲ" ဟု သိကၡာတက္သြားနိုင္ သည္။ "ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အရ ခန္႕အပ္ခံလိုက္ရတဲ့ တရားသူၾကီးေတြဟာ ခန္႕အပ္သူ ေတြကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမယ္ ဆိုတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု ခံုရံုးရဲ႕ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ထိခုိက္သြားေစတယ္။ " ဟု ၄င္းက ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ " ေအာ္ ဒီ သမတ ဟာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို တကယ္တန္းေလးစားသူဘဲ" ဟု တန္ဘိုးထားသြားနိုင္ သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း နိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထြက္သြားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရာ သမတ ပါ နွစ္ဘက္လံုးနုိင္သည့္အေျခအေန[iii] ဖန္တည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သို႕ရာတြင္ တခ်ိန္တည္း၌ လူထုအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာစဥ္းစားနိုင္ပါက ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း ရွက္တတ္လွ်င္ လဲေသ ဘို႕ေကာင္း ေသာ သမတ သာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္နိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္လူမ်ားစု ၏ သေဘာထားကိုေလးစား ေသာအားျဖင့္ ဟူသည့္ ဆင္ေျခမွာ ယုတၱိမရွိပါ။ ၾကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အနိုင္ယူထားေသာ အမတ္မ်ား၊ လူထုကိုယ္စား လွယ္ မဟုတ္ေသာ စစ္သား အမတ္မ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အမ်ားစု၏ သေဘာ ထားဟူသည္ မွာ အနွစ္သာရ မရွိပါ။ ဥပေဒ ျပသနာ[iv] ကို ဒီမုိကေရစီျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍မရပါ။  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ ေန ေၾကာင္း တိတိ က်က်သိပါလွ်က္ ဥပေဒအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္ တိုင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ခ်ိဳးေဖါက္သူ ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္မထိုးဘဲ တင္းမာစြာ ရပ္ခံေနလွ်င္ ခံုရံုးတရားသူၾကီး ကိုးဦးကဲ့သို႕ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရျပီး သမတ ရာထူးတာ၀န္မွ ျပဳတ္သြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

" ခန္႕အပ္ခံလိုက္ရတဲ့ တရားသူၾကီးေတြဟာ ခန္႕အပ္သူ ေတြကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမယ္ ဆိုတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုခံုရံုး ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ထိခုိက္သြားေစတယ္။" ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသြားသည္။ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ရမည္ဟူသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ျပန္ျဖဳတ္ လိုက္ရံုမွ်နွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုခံုရံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိ ေတာ့မလိုလို လူထုအား ယံုမွားေစသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုတခုလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးသည္ အေျခခံ အားျဖင့္ပင္ ကင္းမဲ့ေနသည္။ အေသးစိပ္မ်ားကို ေခတၱထားပါဦး။ အဓိကအားျဖင့္ နွစ္ခ်က္ကို ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ တရားသူၾကီးမ်ားကို ဘယ္လိုခန္႕အပ္သလဲ၊ တရားသူၾကီးေတြရဲ႕ရာထူးေနရာ တည္ျမဲမႈကို အာမခံတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ပါရဲ႕ လား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဤနွစ္ခ်က္စလံုးတြင္ လစ္ဟာေနသည္။ ဘီဘီစီ တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ဤ လင့္ခ္တြင္ နားဆင္နုိင္ပါသည္။ https://docs.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11AVHZPSVplaTBNbm8/edit

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ား သီးျခားဖြဲ႕စည္းမႈကို ထည္႕သြင္းျပဌာန္းထားေသာ အခါ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈသည္ သုညေအာက္ အနုတ္လကၡဏာအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ျပီ။ သီးျခားျဖစ္ေသာ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ အယူခံစီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရယူထား ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ကာ မည္မွ် ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ ေစဦး ၄င္းကို မည္သည့္တရားရံုးကမွ် အေရးမယူနိုင္။၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ ၄င္းသည္ ဥပေဒ၏ အထက္ ၌ ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ဤသည္ကို ရွင္းရွင္းၾကီး သိပါလွ်က္ တရား စီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈကို လူထုယံုမွားေအာင္ ေျပာေနေသာ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ကိုယ့္သိကၡာကိုယ္ ရွက္ဘို႕ ေကာင္းပါ သည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)                                            ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ  ၂၃ ရက္


[i] Law making process

[ii] Transparency

[iii] Win Win situation

[iv] Legal issue
Aung Htoo facebook

တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာ ေဒၚစု

ဟာ၀ုိင္အီ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းေျပာရင္း တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ဟာ၀ုိင္အီ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ ရွိတဲ့ အေၾကာင္း မေျပာခင္ ဒူ၀ါ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ္၀င္ဘာလ မွာ စာစု တခု ေရးခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္မွာဖတ္ၾကည့္ပါ။)

တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာ ေဒၚစု
by Duwa Kachin on Monday, 12 November 2012 at 21:22 ·

၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုအုံၾကြမႈ ျဖစ္ကတည္းက ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚေရာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ဒီေန႔ ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆု ရရွိမႈ၊ အေပၚ ျမန္မာလူထု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိပ္နားမလည္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ၾသ၀ါဒ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ခံယူဖူးတဲ့ ျပည္သူမ်ား နဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚမွာ တပ္မေတာ္ နာမည္ဖ်က္ေပးေနတဲ့ စစ္ေခြးမ်ား ပုိနားမလည္ပါ။ ႏုိဘယ္လ္ဆု ေပးတာကုိ အေနာက္တုိင္းသားေတြရဲ႕ လက္ရုဏ္းအျဖစ္ သြပ္သြင္းျခင္းလုိ႔ တထစ္ခ် မွတ္ခ်က္ျပဳထား ျခင္းလဲ ခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသတိမထားမိတာက ေဒၚစုဟာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားၾကားတြင္သာ မကပဲ၊ အေရွ႕တုိင္း ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသားမ်ားၾကားမွာလဲ ေရပန္းစားေနခဲ့သူပါ။


 ဘယ္တုန္းကမွ ျမန္မာသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းမေရးခဲ့တဲ့ ထုိင္းသတင္းစာ အခ်ဳိ႕မွာေတာင္ ေဒၚစု အေၾကာင္းကုိ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေရးပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆုိရင္ ေခတ္သစ္ နာမည္ “Myanmar” ဆုိတာ မသိေပမယ့္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိေတာ့ လူတုိင္းသိပါတယ္။

 သူ ဘာျဖစ္လုိ႔ နာမည္ႀကီးရပါသလဲ….

 အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္ေၾကာင့္လုိ႔ ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါလိမ့္မယ္။ မွန္ပါတယ္… အၾကမ္းမဖက္ပဲ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ကမာၻ႕အလည္မွာ အရွက္ရေအာင္ ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ခြန္းေတြနဲ႔ ထုိးနက္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ သူ ဘာျဖစ္လုိ႔ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လမ္းစဥ္ေရြးရပါသလဲ????

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံၾကြမႈ ျဖစ္ေတာ့ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား ပစ္သတ္ခံရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရက္စက္ ၾကမ္းကၽြတ္မႈ သိပ္မျမင္ဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ား သီးမခံႏုိင္ ေလာက္တဲ့ အထိ ဆူညံသြားေတာ့၊ ျပည္သူဘက္ပါေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတခ်ဳိ႕ (ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား အပါအ၀င္) နဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားက စစ္အာဏာရွင္ ကုိ လူထုအားနဲ႔ အၾကမ္းနည္း တုိက္ခုိက္ၿပီး (ကဒါဖီမိသားစုကုိ လုပ္သလုိ)  ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ တီးတုိး တုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 သုိ႔ေသာ္… ေဒၚစု အေျဖက လုံး၀ “NO” ပါပဲ…. ဘယ္တုန္းကမွ သေဘာမတူခဲ့ပါဘူး….. အဲဒီတုန္းက သူသာ မီးစိမ္းျပလုိက္ရင္ လူထုအားလုံးပါ၀င္ၿပီး အားတက္သေရာနဲ႔ ေစာေစာ ပဲြသိမ္းသြားႏုိင္သည္။ ေဒၚစု လုံး၀ သေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။

 အေၾကာင္းကေတာ့…

 (၁) တပ္မေတာ္သည္ သူ႕ဖခင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေမြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ၿဖိဳခြင္းမဲ့ လမ္းစဥ္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရြးမွာ မဟုတ္ပါ။

(၂) အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက တပ္မေတာ္ အားနည္းသြားရင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ အႏၱရယ္ ေၾကာက္ရျခင္း။

(၃) အိႏိၵယမွာ ပညာသင္တုန္းက အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လမ္းစဥ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အသိကညာ ရထားျခင္း။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းမဖက္ တဲ့လမ္းစဥ္ အလုပ္မျဖစ္မွန္း သိသိႀကီး ႏွင့္ မ်က္စိစုံမိိတ္ ေရြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိ္င္သည္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ပဲ ဒီလုိၾကမ္းတမ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းကုိ ေရြးခဲ့တဲ့ ေဒၚစု ကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြ မခ်ီးက်ဴးပဲ မေနႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူကေတာ့ အေဖ ဓါတ္ခံေၾကာင့္ အသက္ အႏၵရာယ္ မေၾကာက္ရေပမယ့္၊ ဘယ္လုိမွ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားေတာ့ ခုိကုိးရာမဲ့ ျဖစ္သြားၿပီး၊ ေတာ္ခုိသြားရရွာသည္။ အဲဒီအေၾကာက္တရားကုိပင္ စာတမ္းျပဳစုၿပီး ႏုိဘယ္လ္ဆု ရခဲ့ေလသည္။

 အခုဆုိရင္ အဲဒီ မ်ဳိးခ်စ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာေတာ့ နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲ အထည့္ခံရမည့္ ပုံစံ ျဖစ္သြားေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္.. ေတာခုိသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မွားတယ္ လုိ႔ ထုတ္မေျပာပါ။ ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ဳိးလဲ မလုပ္ပါ။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ လုိ႔လုပ္တယ္ လုိ႔ေတာ့ ျမင္ထားပုံေပၚေလသည္။

 အဲဒီ ေတာခုိေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က အခုထိ အလြတ္မထားေပ၊ အခြင့္အခါႀကဳံရင္ ႀကဳံသလုိ ထုိးနက္ေနဆဲရွိေသးသည္။ ဥပမာ- ေျမာက္ပုိင္း လူသတ္မႈ ဆုိၿပီး ဖြ ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြန္႔လြတ္ စြန္႔စားခဲ့ေသာ အမွတ္တရမ်ားကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတုန္းျဖစ္သည္။

 တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုသာ တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ မထားခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းဟာလဲ တမ်ဳိးတဖုံ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အာဏာရွင္ျပဳတ္မလား… ႏုိင္ငံၿပိဳကဲြမလား… တခုခု ေတာ့ ျဖစ္မွာမလြဲပါ။

 ေဒၚစုသည္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုလုံးမွာ ႏွလုံးသား ႏွစ္ဖက္ ႏွင့္ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရသည္။ တစ္ဖက္မွာ သူသံေယာဇဥ္ႀကီးေသာ တပ္မေတာ္၊ တစ္ဖက္မွာ ျပည္သူ… ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္သားေတြက ေဒၚစုကုိ နားမလည္ပါ။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္တာကုိ တပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္တယ္ လုိ႔ ထင္ထားပုံရသည္။ တပ္မေတာ္ ကုိ အဆင့္ျမင့္၊ သိကၡာရွိ ေစခ်င္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေစတနာကုိ တပ္မေတာ္သား မ်ားသိပ္နားမလည္ခဲ့ပါ။ ပုိဆုိးတာက အာဏာရွင္မိသားစုမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပတုိင္း တပ္မေတာ္ အမည္နာမ နဲ႔ ေရာသမ လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 ေဒၚစု ေ၀ဖန္တာ လူပုဂၢိဳလ္ (တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)၊ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ျပန္ၿပီး ေခ်ပ တာက တပ္မေတာ္ တခုလုံးကုိယ္စား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ တပ္မေတာ္ကုိ သံေယာဇဥ္ႀကီးရွာတဲ့ သူက တပ္မေတာ္ရဲ႕ အႀကီးစား ရန္သူႀကီး ျဖစ္သြားေလသည္။

ဒီအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကုိ သိေနသူမ်ားမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေခြးမ်ားေတာ့ အခုထိ ေဒၚစု အေပၚ ရန္သူလုိ ေျပာၾက၊ ေ၀ဖန္ၾကတုန္း ရွိေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚစု ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု ရျခင္းသည္၊ တပ္မေတာ္ကုိ သံေယာဇဥ္ႀကီးရာက ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္၊ ဆုိရင္ မွားမယ္ မထင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အခ်ိန္အၾကာႀကီး စံစားခဲ့ရတယ္ ဆုိတာကုိလဲ ခရုိနီမ်ားပင္ နားမလည္ခဲ့ပါ။

 အမွန္ဆုိရင္… အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေဒၚစုကုိ ႏွေမ၊ ႏွမ နဲ႔ ဆဲေနေသာ စစ္ေခြးမ်ား နဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သူတုိ႔ကုိ ဒီလုိအခြင့္အေရးေပးခဲ့တာကုိ ေက်းဇူးတင္သင့္တာပါ။ မဟုတ္ရင္ ကဒါဖီ လုိ ေစာေစာ ဇာတ္သိမ္းရမဲ့ လူေတြပါ။

မူရင္း Note
http://www.facebook.com/notes/duwa-kachin/%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A-%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%87%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%9A%E1%80%85%E1%80%AF/368539946572184

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .