Social Icons

Thursday, December 27, 2012

ရြာသားမ်ား ႏွိပ္စက္ခံရ၍ ထြက္ေျပးသူမ်ားလာ

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားေနေသာ ခလရ(၆၈) (၂၄၀)တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဂါလိုင္(Ga Leng)ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္၊ ႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီး၊ ၿခိမ္ေျခာက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳမူေန ေသာေၾကာင့္ နမ္ဘား(Nam Ba)၊ မုန္နမ္(Mung Nam) ခူးေနာင္(Hku Nawng)၊ ေဖါင္းဒုန္ (Hpawng Dung) ခန္ေနာင္ပါ(Hkan Nawng Pa) မန္န(Man Na) နန္မ(Nang Ma)ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕သို႔ လုံၿခဳံေရးအရ ေရွာင္တိမ္းေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေၾကာက္ရြံ႕၍ ထြက္ေျပးလာသူ ဒုကၡသည္ ေပါင္း(၅၀၀)ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပန္၀ါေဒသ ထိုးစစ္အတြက္စီစဥ္

ပန္၀ါေဒသ၊ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)ရွိ KIA တပ္စခန္းကို ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ မနက္(၆)နာရီမွစတင္ကာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မွ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပန္၀ါေဒသတြင္ တပ္မ(၈၈) လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၁၀) (၁၃) (၇၇) ခမရ(၃၀၁) ႏွင့္ မပခ လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၇၄) (၂၆၀) တပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ေထာက္ပ့ံေရးကို ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအျပင္၊ ခ်ီေဖြ(Chyahpwi) မွ လုပီ(Lu Pi)အထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ ခရစၥမတ္ေန႔တြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔၏ ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဘီးတပ္ ၈၂ မမ (82 mm M 60 Recoilless Gun)ကုိ KIA တပ္စခန္းအနီး ပို႕ေဆာင္ထားခဲ့သည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ (ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ ျပည္သူ႕စစ္)တို႔သည္လည္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ပါ၀င္ရန္ အတင္းတိုက္တြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စစ္ဆင္ေရးတြင္ မပါ၀င္ လိုေသာ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာသျဖင့္ ၎တို႔၏မိသားစု ၀င္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဓါးစားခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိခိုက္မႈမ်ား

ေဒါ့ဖုန္းယန္မွတဆင့္ မန္တဲေခ်ာင္း အေရွ႕ဖက္ေရာက္ရွိေနေသာ ခမရ(၃၂၀) ခလရ(၄၀) တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ KIA ဗဟို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တို႔ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ မနက္(၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕ ဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရစစ္ေၾကာင္း ဟန္႔တားတိုက္ခံရ

ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ မြန္းလြဲ(၃)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဂန္ေဒၚယန္မွ အင္ေပါင္(Npawn)ဘက္သို႔ စစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္လာေသာ ခလရ(၂၉၈) ခမရ(၃၉၀)တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔အား KIA တပ္ဖြဲ႕မွ ၀ါဖ်ရြာ(Wa Hpya)အနီးတြင္ ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ရာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားခဲ့သည္။ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမွ လား(၃)ေကာင္၊ ၈၁ မမ အေျမာက္ဆံ(၁)ေထာင့္၊ ၈၀ မမ အေျမာက္ဆံ(၁၆)လုံး၊ RPG ထိပ္ဖူး(၁)ေထာင့္၊ ၇.၆၂ က်ည္ မ်ားကို သိမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။
ယင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ နမ္ဆန္ယန္မွတဆင့္ လိုင္ဇာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ စီမံခ်က္၏ေရွးေျပးလမ္းရွင္း တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခရစၥမတ္ည လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္

ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ ခရစၥမတ္ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မွ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီၾကား ေဒါ့ဖုန္းယန္၊ ခန္းကိုင္ေတာင္ရွိ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕က ၁၂၀ မမ (၃၀)ႀကိမ္ ၁၀၅ မမ (၂၀)ႀကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ဂန္ေဒၚယန္ရွိ အေျမာက္တပ္ရင္း(၃၇၀) မွ နမ္ဆန္ယန္ဘက္သို႔ ၁၀၅ မမ (၂)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ မနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီၾကား မန္တဲ(Man Sai)တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္ဖြဲ႕က ၁၂၀ မမ ျဖင့္ ခယါေတာင္(Hka Ya Bum)ဘက္သို႔ (၁၀)ႀကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဘြမ္ေဆာမ္ထိုးစစ္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္ က်ဆုံးမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ စကခ(၂၁)လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕အင္အား (၁၅၀)ခန္႔သည္ ဘြမ္ေဆာမ္အနီးရွိ KIA တပ္စခန္းကို စခန္းသိမ္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦး က်ဆုံးၿပီး (၁၁)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ေထာ္လာဂ်ီ(၂)စီး၊ ႏြားလွည္း(၂)စီးျဖင့္ ျပန္လည္သယ္ယူသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

KIO ၏ ကန္႔ကြက္အေၾကာင္းၾကား စာကို အစိုးရဘက္မွ အေၾကာင္း မျပန္ေသး


(kic)ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉးက စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ သတိေပးသည္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔-KIO မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းထံသို႔ ယမန္ေန႔က ကန္႔ကြက္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္မွ လဂ်ားယန္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖယ္ရွားရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္မွတစ္ဆင့္ သတိေပး အေၾကာင္း ၾကားမႈအၿပီး ယခုလို KIO မွ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
KIO ၏ ေျပာခြင့္ရ ဦးလနန္က “ဦးေအာင္မင္းက KIOနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔ကိုပဲ ေပးလိုက္ တယ္။ အစိုးရကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ပါ ဒီစာကို ေပးတာပါ။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးသမိုင္းအဆင့္မွာ မွတ္တမ္း၀င္ သြားမယ့္ ကိစၥတစ္ခုလို႔ မွတ္ယူပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ တပ္ရင္းအလံုးအရင္းခ်ီတက္ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀းသြားေစႏိုင္သည္ဟုလည္း ဦးလနန္က ဆက္ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ KIO တို႔၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ လဂ်ာယန္းတြင္ရွိေသာ KIA တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ေဒါ့ဖုန္းယန္တြင္ တပ္စြဲထား ေသာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္-မစခ(မိုးညင္း) အေျမာက္စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွစၿပီး ၁၀၅-မမ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ ထိုးစစ္ဆင္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“အခုလက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ေဒါ့ဖုန္းယန္မွာရွိတဲ့ ခန္းက်ိဳင္ေတာင္ကုန္းေပါကေန ၁၅မိနစ္ျခားတစ္ႀကိမ္ ၁၀၅-မမနဲ႔ လွမ္းၿပီး ပစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဘက္ေန အေျမာက္ႀကီးေတြနဲ႔ အခုေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ပစ္ေနတုန္းပဲ”ဟု KIA ႏွင့္ ပူးတြဲ ခုခံစစ္ ျပဳ လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF မွ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မႉးေအာင္ေဆြဦးက ေျပာသည္။
အစိုးရတပ္မ်ားဘက္မွ ၎တို႔၏ တပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေနာက္မွ လမ္းေၾကာင္းရွင္းေပး သည့္အေနျဖင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ပစ္ကူရွင္းေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု ဗိုလ္မႉးေအာင္ေဆြဦးက ဆိုသည္။
ဗိုလ္မႉးေအာင္ေဆြဦးက “အခုပို႔လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာအရကေတာ့ ငါတို႔ဘက္ကေတာ့ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးၿပီဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ အျမတ္ထုတ္ၿပီး တကယ္တက္လာလို႔ရွိရင္လည္း အျပစ္မရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးပါ”ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစိုးရတပ္မ်ားမွ စစ္ေရးျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔နံနက္ ၃နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုးလဲေခ်ာင္းအေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ တပ္စခန္းမ်ားသို႔ သိမ္လံုရြာမွ ကားအစီး (၂၀)ခန္႔ အင္အားျဖည့္တင္းထားသည္ဟု KIO ဘက္က ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ဗမာ အစုိးရ ေအာက္မွာ ေနလာတာ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြ ဘာမ်ား တုိးတက္သြားသလဲ?


သူတုိ႔ ေျပာတဲ့ အတုိင္း ဘိန္းစား နဲ႔ အရက္သမား ေပါလာတာပဲ အဖက္တင္တယ္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕လုိ တုိင္းမွဴးထုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္က သကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတြမွာ ဘိန္းျဖဴကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းေနတာ ျပည္သူ႕ရဲေတြ နဲ႔ အစုိးရ ေထာက္လွမ္းေရး ေတြ မသိပဲ ေရာင္းလုိ႔ ရႏုိင္မလား။ ျမစ္ႀကီးနား ဆုိတာ ၿမိဳ႕က်င္းက်င္းေလး။ ရန္ကုန္လုိ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာေတာင္ ဒီလုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္းတာ မေတြ႕ဖူးပါ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့တာက ဗမာ တစ္က်ပ္ ရရင္ ကခ်င္ တစ္က်ပ္ ရေစရမယ္ လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။

ဗမာ ေတြ ပညာတတ္ ေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ လြတ္တဲ့ အခ်ိန္ ကခ်င္ေတြ တစ္ေယာက္မွ မပါဘူး။

ဗမာ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အစုိးရ ယဥ္ေက်းမႈ သကၠသုိလ္ ဆုိၿပီး ဖြင့္လစ္ သင္ၾကားလာတဲ့အခ်ိန္ တႏွစ္ေနမွ တစ္ခါ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္ရတဲ့ မေနာပဲြေတာ္ကုိ ခြင့္အထပ္ထပ္ ေတာင္းရတယ္။ တရား၀င္ ရုံး၊ ေက်ာင္း မပိတ္ေပးဘူး။

ဗမာေတြကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာကုိ အစုိးရ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီးၿပီး သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ကခ်င္လူမ်ားစု ဘာသာတရား ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္သာသနာအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ တခါမွ မရဖူးပါ။ ဘုရားေက်ာင္းလုိ႔ နာမည္ေတာင္ မတပ္ခုိင္းပါ။

ပုဂၢလိက ေက်ာင္း ဥပေဒ ထြက္လာေတာ့ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား မျဖစ္ရ၊ ဆုိၿပီး ထည့္ထားေသာ္လည္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္းကုိေတာ့ အစုိးရ သတင္းစာေတြမွာ ေ၀ေ၀စာစာ အားေပးၿပီး မြန္ျမတ္တဲ့ အလုပ္အေနနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းထားတယ္။

အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ဗမာအမ်ဳိးသား ေက်ာင္း၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ရေပမယ့္၊ ဗမာ အစုိးရ ေခတ္မွာ တရုတ္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းကလဲြၿပီး က်န္တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ မရခဲ့ဘူး။

ဒါေတြဟာ လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဗမာေတြေရွ႕မွာ အားနာလုိ႔ မေျပာ ျဖစ္ရင္သာ ေနမယ္။ ကခ်င္ေတြ အားလုံး ေျပာေန၊ ျမင္ေနတဲ့ အျဖစ္ေတြ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိထားသင့္ပါတယ္။

( by Duwa Kachin )

၂၀၁၂ ဇာတ္ခံု

 
़捥湴敲㸊़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰡ⴭਉ杯潧汥彡摟捬楥湴‽•捡⵰畢ⴳ㌶㔹㘶〷㌳㜸㌳㐢㬊य⨠䉟㌰へ㈵〠⨯ਉ杯潧汥彡摟獬潴‽•㌰㐱ㄶ㠱㌱∻ਉ 杯潧汥彡摟睩摴栠㴠㌰〻ਉ杯潧汥彡摟桥楧桴‽′㔰㬊य⼭ⴾਉ㰯獣物灴㸊़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∊ॳ牣㴢桴瑰㨯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧 敡搯獨潷彡摳⹪猢㸊़⽳捲楰琾ਠ†‼⽣敮瑥爾

Saturday, December 22, 2012

အမည္မသိ အလွဴရွင္ တစ္ဦး၏ ေကအုိင္ေအ အေပၚထားသည့္ေစတနာ

စင္ကာပူေရာက္ မဆုိင္းေတာင္ မွ ေကအုိင္ေအ အတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္း

စီတာပူ လူငယ္ (၃) ဦးမွ ေကအုိင္ေအ အတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္း

ဆြတ္ဆုိင္ေယာ္ မွ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃) သုိ႔ပါ၀င္လွဴဒါန္း

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေရာက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃) သုိ႔ကူညီလွဴဒါန္း

AUSTRALIA ေရာက္ လဖုိင္မိသားစုမွ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃) အတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ ေပၚတာဆြဲျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ၏ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေပၚတာဖမ္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကခ်င္ေဒသခံအေနမ်ားေသာ ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေပၚတာလိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရွ႕တန္းတြင္ ေပၚတာမ်ားသည္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားကုိ ထမ္းေပးရကာ စစ္ေၾကာင္း၏ လူဒိုင္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရက အတင္းအဓၶမလုပ္အားေခၚယူမႈ မျပဳပါေၾကာင္း ILO အား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ အတင္းအဓၶမခိုင္းေစမႈမ်ား၊ တပ္ၿခံကာေပးျခင္း၊ သစ္ ၀ါး ခုတ္ေပးျခင္း၊ တပ္စခန္းတြင္ ႏြားလွည္း၊ သုံးဘီးမ်ား ေခ်ာအျဖစ္ ေန႔စဥ္အလွည့္က်တာ၀န္ယူေပးရျခင္း ေပၚတာလိုက္ေပးရျခင္း….စသည္ စသည္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ယေန႔တိုင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေန႕စဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္ေနရေသးသည္။

အရာရွိကို ဓါးခုတ္ထြက္ေျပးသူ ျမန္မာအစိုးရတပ္သား အလင္း၀င္

ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္လုံကဘာေဒသ တိန္ေရာင္ေတာင္ (Ting Rawng Bum) တြင္အေျချပဳထားေသာ အမွတ္(၃၇၀) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ တပ္သား ေအးခ်မ္း သည္ KIA တပ္ဖြဲ႕သို႔ အလင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ တပ္သား ေအးခ်မ္း ၏အရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းမင္းဟန္ ၏ ရက္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊ အႏိုင္ထက္က်င့္မႈကို မခံရပ္ႏိုင္ ေတာ့သျဖင့္ အထက္အရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးကို ဓါးျဖင့္ခုတ္ၿပီး တပ္စခန္းမွထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာအစိုးရေရွ႕တန္းစခန္းတိုင္းတြင္ အရာရွိအဆင့္ဆင့္က လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို အႏိုင္က်င့္၊ ဆဲဆို၊ ႐ိုက္ႏွက္၊ ကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ႏွမအမိထိ ဆဲဆိုေျပာဆိုျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားသည္ စိတ္ပင္ပန္းကာ ထြက္ေျပးမႈမ်ား၊ အထက္အရာရွိမ်ားကို လုပ္ႀကံပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

နာေဖါ့စခန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသက္

ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔ ၁၂၄၅ အခ်ိန္တြင္ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္းအနီးရွိ နာေဖါ့(Na Hpaw)ျမန္မာအစိုးရ စစ္စခန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီး ေရာက္ရွိကာ (၅)မိနစ္ဆင္းသက္ရပ္နားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ျပန္လွည့္သြားခဲ့ သည္။

Hkyak Hkyak Kyu Hpyi Na Lam

 

December 22, 2012 by Myu tsaw kasa 

 Ya yang myen asuya ni gaw lai wa sai Dec 14 ya Laiza makau Laja Yang majan hta majan sum ai majaw dai shara de N-gun kaba hte kalang bai lung na matu shani shagu hkyen nga ma ai lam na chye lu ai. Laiza lawu Munglai hka kau Laimawk Yang hte Dung Hkung mare lapran na KIA post ni hpe ndai laman htim gasat na matu myen asuya gaw hpyen n-gun mahkawng let laja lana hkyen nga sai re. Dai majaw ndai laman Laja Yang, Laimawk Yang, hte Dung Hkung mare ni hta laja lana majan poi kaba byin hkyen nga sai re, dai majaw tsaw ra ai Jinghpaw Wunpawng myu sha Nu Wa hpu nau ni yawng aten shagu nsim nsa akyu hpyi ya marit ngu saw lajan dat ga ai.

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္ မြန္းလြဲ(၃)နာရီခြဲမွ (၆)နာရီအထိ မလိယန္ ရဲစခန္းႏွင့္ ဂန္ေဒၚယန္ရွိ ျမန္မာအစိုးရတပ္ စခန္းမွ KIA တပ္စခန္းရွိရာဘက္သို႔ ၈၁ မမ ျဖင့္ အႀကိမ္(၂၀)ခန္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
မြန္းလြဲ(၄)နာရီခြဲမွ (၅)နာရီအၾကား ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘြမ္ေဆာမ္(Bum Sawn)တြင္ အေျချပဳေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ လဂ်ားယန္ရွိ KIA တပ္စခန္းသို႔ ၈၁ မမ (၄)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခဲ့သည္။

Wednesday, December 19, 2012

၂၀၁၂ အတြင္း ထုိးစစ္မဆင္ပါဘူး၊ ရိပ္ခါလာပုိ႔တာပါ၊ ဆုိတဲ့ ဗမာ စစ္တပ္မ်ား နဲ႔ ထိေတြ႕မႈ မွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕

 http://kachinduwa.blogspot.com
ထုိးစစ္မဆင္ပါဘူး... ရိပ္ခါပုိ႔တဲ့ တပ္ေတြကုိ ေကအုိင္ေအက တုိက္ေနပါတယ္ လုိ႔ ေျပာေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း တလကုိ တုိက္ပဲြေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လုိင္ဇာ အနီး ၀န္းက်င္ (၅)မုိင္ အကြာမွာ ေရွ႕တန္း စခန္းမရွိတဲ့ ေနရာအထိ တပ္မ နဲ႔ ရိပ္ခါလာပုိ႔ တယ္ ဆုိတာ.... ဘာရိပ္ခါ အမ်ဳိးအစားလည္းဆုိတာ ၀ူးတိန္းရွိန္ အသိဆုံးေနမွာပါ။

ဒီအပတ္အတြင္း လုိင္ဇာ မွ (၅) မုိင္အကြာတြင္ ႀကိဳဆုိေရး အဖဲြ႕မ်ား လက္ခံရရွိေသာ ၀ူးတိန္းရွိန္ ပုိ႔ခိုင္းတဲ့ ရိပ္ခါမ်ား
ေဖါက္ေဖၚနဲ႔ တတဲြတဲြ... လုိင္ဇာကုိ အရသိမ္းေပးမယ္... စိတ္ခ် .. တဲ့။ ၿပီးရင္ ဦးပုိင္ နဲ႔ ငါ့အတြက္ ေကာ္မရွင္ခအတြက္လည္း မေမ့ေၾကးေနာ္... ဆုိၿပီး ရီၾက.. ေပ်ာ္ၾက... အလြမ္းသယ္ၾက..  တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိသာ ဒီလုိ အၿပဳံးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ဆံလုိ႔ကေတာ့ လက္နက္အားလုံးခ်ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္။


မိသားစုေတြကုိ ႏႈတ္ဆက္လမ္းခဲြရင္း....

ရိပ္ခါ လာပုိ႔တဲ့ အဖဲြ႕ကုိ ႀကိဳဖုိ႔ အဆင္သင့္ပဲတဲ့။

ဒီလုိ ရိပ္ခါေတြ အမ်ားႀကီးလာပုိ႔ထားေပးတယ္... ဗူးသီး တခြါးသီး စုံစုံလင္လင္

ဒီလုိ ရိပ္ခါမ်ဳိးလဲ ပါတယ္။

ဒီမွာ ဗူးသီး တစ္လုံး လာက်တယ္...

ေအးကြာ.. တပ္နံပါတ္ေတြကလဲ စုံလုိ႔ပဲ... ရိပ္ခါပုိ႔တာမ်ား ေအာက္ပုိင္းက တပ္ရင္းေတြ ကူရတယ္လုိ႔...


ရိပ္ခါလာပုိ႔သူမ်ားကုိ အခန္းအနားနဲ႔ ခန္းခန္းနားနား ႀကိဳဆုိဖုိ႔ တုိင္ပင္ေနၾကတယ္။

ဒီလုိဟာႀကီးေတြနဲ႔ ရိပ္ခါပုိ႔ပါတယ္။ ဟုိအေပၚမွာ ေထာင္ေထာင္နဲ႔ ပါလာတာက ၀ါးက်ည္ေထာက္အႀကီးစား။

ဒီလုိ ရိပ္ခါေတြ ေလ... ဗူးသီးလုိ႔ ေခၚတယ္ ..

ရိပ္ခါလာပုိ႔သူေတြ အတြက္ ဗုံသံ၊ ဆုိင္းသံေတြနဲ႔.. ႀကိဳရေအာင္.. တဲ့။

အသြားမေတာ္တလမ္း... ျဖစ္သြားတယ္... ရိပ္ခါပုိ႔တာမ်ား ပုန္းရႈိးကြယ္ရႈိး ေတာလမ္းခုတ္ရတယ္လုိ႔... လမ္းမွားမွာေပါ့။


ေအးကြယ္... မိသားစုေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာ...


လုိင္ဇာကုိ မပုိ႔ႏုိင္တဲ့ ဗူးသီးေတြက ဖါးကန္႔ ေမာ္ေမာင္းကုန္းက ျပည္သူေတြထံက်....

ဗူးသီး၊ တခြါးသီး၊ ပန္းသီး၊ ေပါင္မုန္႔၊ ကိန္႔မုန္႔ ေတြ ယူလာတဲ့ ရဟတ္ယဥ္မ်ား

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ၀ူးတိန္းရွိန္အစုိးရ ရိပ္ခါ အဆက္မျပက္ လာပုိ႔ေနတဲ့ ေနရာေတြပါ။

ရိပ္ခါပုိ႔ ေရွ႕ေျပးမ်ားကုိ lecture ေပးေနတယ္... ရိပ္ခါပုိ႔တယ္ ဆုိတာ ဒီလမ္းက မျဖတ္ရဘူး... ဆုိၿပီး။။။

ရိပ္ခါပုိ႔ရင္း ကုိယ့္ရိပ္ခါနဲ႔ ကုိယ္...

ရိပ္ခါပုိ႔လမ္းမွားသြားလုိ႔တဲ့...
ထုိးစစ္မဆင္ပါဘူး။ ရိပ္ခါပုိ႔တာပါ ဆုိတဲ့။ တၿပံဳးၿပဳံးနဲ႔ လုိင္ဇာအထိ ကုိ ရိပ္ခါေတြ ပုိ႔ခုိင္းေနသူ ၀ူးတိန္းရွိန္။ရိပ္ခါပုိ႔လာတဲ့ ေျမစာပင္ေတြပါ။ မိသားစု ေတြကုိ သတင္းပုိ႔ေပးပါ။

ရိပ္ခါ ပုိ႔သမားမ်ားမွာ ႏုိ႔စုိ႔အရြယ္ ကေလးေတြလဲ ပါတယ္...

သနားစရာ အျပစ္မဲ့ ေျမစာပင္မ်ား ေၾကြလြင့္မစဲ တသဲသဲပဲတဲ့။

ရုရွားလုပ္ ၀ါးက်ည္ေထာက္ ဒုံး နဲ႔လည္း ရိပ္ခါ လာပုိ႔ပါတယ္။ ေဒၚလာနဲ႔ ၀ယ္ရတဲ့ ဟာေတြပါ။

ရိပ္ခါလာပုိ႔တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ေက်ာင္းသား မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္က ေဆးကုေပးေနပါတယ္။

ဦးပုိင္ ဒါရုိက္တာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား အငန္းမရ လုိခ်င္ေနတဲ့ တရုတ္-ဦးပုိင္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့ လုိင္ဇာၿမိဳ႕။

ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ နဲ႔ ေျမစာပင္ တစ္ပင္...

ငေပ်ာဖူးလဲ ပါတယ္။.

လုိင္ဇာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္း၀န္းက်င္က ေကအုိင္ေအ အတင္းအဓမၼေခၚလုိ႔တဲ့။... ႀကံရာမရ  ေျပာလဲ ေျပာတတ္တယ္... ဘာနဲ႔မွ မတူတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းဌာနေတြ....

ဆြိဒင္လုပ္ M3 Carl Gustav၊ ဗူးသီးထည့္ျပဳတ္ရတဲ့ ၀ါးက်ည္ေထာက္

သူတုိ႔ကေတာ့ ၀တ္ကၽြတ္တာေပါ့။ သိပ္မၾကာခင္ လြတ္လပ္မႈရဲ႕ အရသာ ကုိ ခံစားရေတာ့မွာပါ။

ေျခလွ်င္မႏုိင္ေတာ့ ေလယဥ္...

ဆိြဒင္ အစုိးရ က စစ္ေဆးေတာ့မယ္ ဆုိတဲ့ အိႏိၵယလက္ေဆာင္ ၀ါးက်ည္ေထာက္

အျပစ္မဲ့ ေျမစာပင္မ်ား ေၾကြလြင့္မစဲ တသဲသဲပါ။     

အထူးစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေန

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာ(၂)စီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခလရ(၂၃၆)တပ္၀င္းထဲတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို အထူးေလ့က်င့္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေဒသခံမ်ားေျပာဆိုခ်က္အရ ျပည္မ ရွိ စစ္တိုင္းဌာခ်ဳပ္ တိုင္းမွ ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တိုက္ပြဲ


ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္အေျခစိုက္ ခလရ(၁၄၂)တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔ ဖက္ေက(Hpa-ke)ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ KIA ၏ မိုင္းဆင္တိုက္ပြဲ၌ ခလရ(၁၄၂)တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား အမ်ားအျပားထိခိုက္က်ဆုံးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္အင္အားတိုးျမႇင့္ ပို႔ေဆာင္

ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ စစ္ယာဥ္(၁၂)စီးျဖင့္ အင္အား(၃၀၀)ခန္႔ (တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕ဟု ခန္႔မွန္း) သည္ ေက်ာက္စခန္း(Hka Wan Bang)သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ KIA တပ္မဟာ(၃)ေဒသအတြင္း စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္ကူျဖည့္

၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေညာင္ပင္အေျခစိုက္ ခမရ(၃၂၁)တပ္စခန္းသို႔ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္၊ ရိကၡာ ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္အျပည့္ တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္ယာဥ္(၃)စီး ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းမွေန၍ ဆမား၊ နာေဖါ့၊ ပါဂ်ဳိေဒသသို႔ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ထုိးစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္

ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီၾကား ျမစ္ႀကီးနား(၅၀၃)နန္႔ေပါင္ေလတပ္စခန္းမွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စကခ(၃)နည္းဗ်ဴဟာ အေျချပဳေသာ ေလာရင္းရာဘာၿခံသို႔ လက္နက္၊ စားနပ္ရိကၡာ တို႔ကို (၈)ႀကိမ္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ အျပန္တြင္ စကခ(၃)မွ ဒဏ္ရာရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မြန္းလြဲ(၃)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္းတြင္ ယင္းရာဘာၿခံသို႔ ရဟတ္ယာဥ္(၃)စီးျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထပ္မံပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။
ေလာရင္းရာဘာၿခံတြင္ အေျခခ်ထားေသာ စကခ(၃)နည္းဗ်ဴဟာသည္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္ အဓိကတာ၀န္ယူရေသာ စစ္စခန္းျဖစ္သည္။ ဒီ-၁၄ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကိုလည္း ယင္းဗ်ဴဟာစခန္းမွ အနီးကပ္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ လဂ်ားယန္ဘက္သို႔ စစ္ဆင္ေရး ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေအာင္ဂ်ာတိုက္ပြဲ (၁၀)ဦးထိခိုက္

ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ KIA တပ္ရင္း(၃)ေဒသ ေအာင္ဂ်ာေက်းရြာ တြင္ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားေနေသာ စစ္ေၾကာင္း (ခမရ-၃၈၅ ဟု ယူဆရေသာ) အင္အား(၄၀)ခန္႔ကို KIA တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား မိုင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦးခန္႔ ထိခိုက္ျပဳန္းတီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပန္၀ါေဒသ ျမန္မာအစိုးရ အေရးပါတပ္စခန္းလက္လႊတ္


ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပန္၀ါေဒသ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)အနီး ခလရ(၇၇)ႏွင့္ ခမရ(၁၃)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တပ္စြဲထားေသာ သံေခ်ာင္းစခန္းကို KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အင္အား(၁၀၀)နီးပါးရွိေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိကာ ကစင့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္းတပ္စခန္းမွ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ ၈၄ မမ M-3 Carl Gustav က်ည္(၄)လုံး၊ RPG ေလာင္ခ်ာဒုံးသီး(၅)လုံးႏွင့္ အျခားလက္နက္က်ည္ အမ်ားအျပားကို သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕သည္ သံေခ်ာင္းတပ္စခန္းမွေန၍ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ လက္နက္ငယ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈကိုကင္းမဲ့ေစေသာ တပ္စခန္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ကလည္း အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

ခန္းကိုင္ေတာင္
ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕ ခန္းကိုင္ေတာင္အေျခခ်အမွတ္(၃၆၇)အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအထိ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ႀကီးျဖင့္ လဂ်ားယန္ေက်းရြာဘက္သို႔ (၁၅)ႀကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခံရသူကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ဖလြမ္(Nam Hpalun)ေဒသတြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔က       KIA တပ္ရင္း(၉)မွ တိုက္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဆလန္ကဘာမေခၚေယာ္(Salang Kaba Mahkaw Yaw) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးစာေရး တို႔ကို ခလရ(၂၉၀)တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆလန္ကဘာ မေခၚေယာ္ ကို ခလရ(၂၉၀)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အတူး အဖမ္းခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးစာေရး မွာမူ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
KIA တပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးမိေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံ၍ လုိအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးရမိေသာ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာမူ ပစ္ခတ္ သတ္ျခင္းကို အစဥ္ခံေနရသည္။

ကားမုိင္း ရဲစခန္း KIA စီးနင္း၊ ရဲသား တဦး က်ဆံုး၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး ေသဆံုး

သတင္း - မဇၩိမသတင္းဌာန
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကားမုိင္း ရဲစခန္းကုိ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အဂၤါေန႔ နံနက္က ဝင္ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးေသဆံုးကာ ရဲတပ္သားတဦး က်ဆံုးခဲ့သည္ဟု KIA ႏွင့္ ကားမုိင္းၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ရာတြင္ အရပ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆံုးသြားသည္ဟု သိရၿပီး ၎တို႔ဘက္မွ တပ္သား တဦး က်ဆံုးခဲ့သည္ဟု KIA တပ္ရင္း ၆ မွ အရာရွိ တဦးက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔လည္း အရပ္သား မထိခုိက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲစခန္းအထဲမွာ ရွိေနေတာ့ သူတုိ႔ပစ္လုိ႔ ေသတာလား။ က်ေနာ္တုိ႔ ပစ္လုိ႔ ေသတာလားေတာ့ မသိဘူး” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ထိုသို႔ သြားေရာက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ရျခင္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ KIA တပ္ရင္း ၆ လက္ေအာက္ခံ စခန္းအား အစုိးရ၏ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း နမခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မပခ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃ ရင္းမွ အင္အား ၄၀၀ နီးပါးျဖင့္ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ KIA အရာရွိက ဆိုသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြပဲ။ ဒီလို ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ နဲ႔ထိ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္ခြဲ ၁ ကုိ သူတုိ႔ လာပစ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ မလုိလားဘူး။ ဒီမနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္မွာ ကားမုိင္းထဲက စခန္းကုိ သြားပစ္ခုိင္းတယ္။ သူတုိ႔ အစုိးရ ဒီလုိလုပ္ရင္ ဒီလုိ ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာကုိ ပညာျပတာပဲ” ဟု အဆိုပါ အရာရွိက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ထုိရဲစခန္းမွ တူမီးေသနတ္၊ M 21 ႏွင့္ M 22 လက္နက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ သိမ္းယူခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
ကားမုိင္းၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ (ေဒသအေခၚ ရဲစခန္းကုန္း)သို႔ KIA မ်ား လာေရာက္စီးနင္းသည့္ ျမင္ကြင္းကို “ဒီမနက္ ရဲစခန္းကုိ ၄ နာရီ ၄၀ မိနစ္ေလာက္ကေန ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္ထိ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ပစ္ခတ္ၿပီး စခန္းက ပစၥည္းေတြ သိမ္းယူၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္ခြာသြားတယ္” ဟု ကားမုိင္း ၿမိဳ႕ခံ တဦးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ကားမုိင္းၿမိဳ႕အဝင္ အင္းေတာ္ေခ်ာင္း သံေဘာင္ေဘလီ တံတားကုိလည္း KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေဖာက္ခြဲခဲ့ရာ အနည္းငယ္ ေစာင္းသြားရာမွ ယခု ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားၿပီး လူသြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံက ဆက္ေျပာသည္။
ယေန႔ တုိက္ပဲြေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းမ်ားကုိလည္း ပိတ္ထားလုိက္ရသည္ဟု သိရသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ ခရစၥမတ္ မိတ္ဆံုစားပြဲ က်င္းပေနေသာ္လည္း ထိတ္လန္႔စြာျဖင့္ က်င္းပေနရသည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိရဲစခန္းကုန္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ရွိၿပီး ထုိအက်ဥ္းေထာင္အား ဖြင့္ေပးျခင္း ရွိမရွိကုိမူ မသိရွိရေသးေပ။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ေနာက္ဆုံးမွ သုံးမည္ဟု RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

သတင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
ျမန္အစိုးရတပ္ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တို႔ အပစ္ရပ္ တႏွစ္ျပည့္ သက္တမ္းတေလၽွာက္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္သာ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ ရၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ ေရြးလမ္းမရွိမွသာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ သည္။
RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ယြက္စစ္
RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ယြက္စစ္
အဆိုပါေၾကျငာခ်က္ကို သၽွမ္းႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္ျခင္း တႏွစ္တာကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ အပစ္ရပ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရက မျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ မ်ားဆက္ တိုက္ျဖစ္ ေပၚေနျခင္းအေပၚ လူထုေကာ တပ္ထုပါ နားမလည္ျဖစ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွု မရွိသျဖင့္ သၽွမ္းျပည္ တပ္မ ေတာ္ဘက္ကလည္း တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲေရးအၿမဲ အသင့္ျပင္ဆင္ထား ရေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
အပစ္ရပ္ေရးေကာင္းက်ိဳးမွာမူ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ၿပီး လူထုႏွင့္တိုက္ရိုက္ ေတြ႕ဆုံ နိုင္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ဖြင့္နိုင္သည့္အခြင့္ အေရးရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲေရး အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုျပဳနိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။  
အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္- တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြဝင္ထြက္ၿပီးစည္းလုံးမွုတည္ေဆာက္မည္၊ သၽွမ္းျပည္ ကံၾကမၼာကို သၽွမ္းျပည္သားမ်ားမွ အဆုံးအျဖတ္ေပးနိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖၚေဆာင္မည္၊ လူထုအား ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္း ကြင္းဆင္းရွင္းျပမည္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္မည္၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ သၽွမ္းလူထု အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မည္  လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ လမ္းစဥ္ကို အဆုံးစြန္ ေရြးလမ္းမရွိမွသာ သုံးမည္ အစရွိသျဖင့္ ပါရွိေသာ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ၏  လုပ္ငန္းစဥ္ ၆ ခ်က္ကို ပါထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ေနာက္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ပန္၀ါမွ အစိုးရအမွတ္ (၅၆) တပ္စခန္းကို KIA သိမ္းပိုက္

သတင္း - ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာန
ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (kIA) မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႔ဖက္ ပန္၀ါၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရ အမွတ္ (၅၆) စခန္းကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္ဟု KIA အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
“ဒီစခန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၆) ရက္ေန႔ကတည္းက က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္ေနခဲ့တာပါ။ မေန႔ကေတာ့ တရက္နားၿပီး ျပန္ လည္ျပင္ဆင္တယ္။ ၿပီးမွ ဒီေန႔ေန႔လည္မွာ ၀င္သိမ္းတာပါ၊ ဒီစခန္းဟာ တရုပ္ျပည္ရဲ့ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ (၆) နားမွာဘဲဗ်။” ဟုဆိုသည္။
ဤစခန္းကို KIA တပ္မဟာ (၁) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၃၃) တပ္ဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသအေပ်ာက္ စာရင္းႏွင့္ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာ ပစၥည္းစရင္း အေသးစိပ္ကိုမူ KIA မွ  ထုတ္ေဖၚေျပာ ၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။
အလားတူ တပ္မဟာ (၅) ေဒသ လိုင္ဇာဂြင္ တပ္ရင္း (၃) ဧရိယာရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘြမ္ေတာင္စခန္း (အရင္KIA တပ္စခန္းေဟာင္း) ကိုလည္း KIA က မနက္ (၇) နာရီခန္႔တြင္ ျပင္းထန္စြာ သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
KIA အေပၚ အစိုးရ၏ ရဟတ္ယာဥ္စစ္ဆင္ေရး
KIA အေပၚ အစိုးရ၏ ရဟတ္ယာဥ္စစ္ဆင္ေရး
ပန္၀ါေဒသအား ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ဆန္းက အစုိးရတပ္မ်ားက စတင္ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ထိခုိက္က်ဆံုးမႈ မ်ားသည့္အတြက္ တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴးေနရာတြင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးကုိယ္တုိင္ ကြပ္ကဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ KIA ဘက္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွသာ တန္ျပန္ စစ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/2496--kia-.html
ပန္၀ါစစ္ဆင္ေရးတြင္ အစိုးရဖက္မွ ရုရွားလုပ္ MI 24 ရဟတ္ယာဥ္ (၂) စင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး လူနာ၊ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား တင္ေဆာင္ရန္ အနည္းဆံုးရဟတ္ယာဥ္ (၇) စင္းအထိ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း KIA ဖက္ကဆိုသည္။
စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားကမူ အစိုးရသည္ KIA အား အပိုင္းလိုက္ ေခ်မွဳန္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွ အက်အဆံုးမ်ားၿပီး ေအာင္ျမင္မွဳ မရခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ KIA တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ စစ္ပန္းေစရန္ ျမဴဆြယ္ထားၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာအား ျပင္းထန္သည့္ ထုိးစစ္ဆင္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

Saturday, December 15, 2012

ဒီ(၁၄) တြင္ရုရွားဒုံးက်ည္အသုံးျပဳပစ္ခတ္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌန၊ ျမန္မာေလတပ္မေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အမွတ္(၅၀၃) နန္႔ေပါင္ေလတပ္စခန္းမွ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔ လဂ်ားယန္တိုက္ပြဲတြင္ Mi-24 Gunship ရဟတ္ယဥ္(၂)စီးျဖင့္ ေလတပ္စခန္းမွ(၃)ႀကိမ္ အေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ ေ၀ဟင္မွေျမျပင္ပစ္ဒုံးမ်ား၊ Machine Gun မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။
KIAေရွ႕တန္းစခန္းကို ပစ္မွတ္ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခဲ့ရာ ဒုံးက်ည္(၃)ခုသည္ ပစ္မွတ္ကိုထိမွန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ဒုံးက်ည္ (၁)ခုသည္ တပ္စခန္းအျပင္သို႔က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ က်န္(၂)လုံးမွာ တပ္စခန္းအတြင္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲျခင္း မရွိပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားေနေသာ KIA တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း လ်က္ရွိၾကသည္။
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစားသည္ ရုရွားစာသား တံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .