Social Icons

Friday, June 7, 2013

ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ျပန္လည္ စတင္ရန္ CPI ႀကိဳးပမ္းေနမႈ လူမႈကြန္ယက္ ကန္႔ကြက္

သတင္း - မဇၩိမသတင္းဌာန
ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းအား တရုတ္ႏုိ္င္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း (CPI) မွ ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈ မ်ားအေပၚ ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးကြန္ယက္ (KDNG) ကကန္႔ကြက္ရႈံ႕ ခ်လုိက္သည္။
ပီကင္းရုန္ဇီ လူမႈေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔က လူမႈေရးရာ တာဝန္ခံ အစီရင္ခံစာ (CSR) အတြက္
ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရြာသား ၄ ဦးအား ေတြ႔ဆံု၍ ေမးခြန္းမ်ား ျဖည့္ခုိင္းခဲ့သည္ဟု KDNG က ဆိုပါသည္။
“CPI ငွားထားတဲ့ အဖြဲ႔ပဲ။ လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြက ေဒသစီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈေတြက ဒီစီမံကိန္း ပုိၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ဖို႔ လုပ္ေနတာ။ ဒါလုပ္တာကျမစ္ဆံုေရကာတာ ျပန္စတင္ဖို႔ လုပ္ေနတာလုိ႔ပဲလို႔ ျမင္တယ္” ဟု KDNG မွ ေဒၚဆုိင္းမုိင္က ေျပာသည္။
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းစဥ္အတြင္း CPI ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသျဖင့္ ထုိအဖြဲ႔အား CPI မွ ငွားရမ္းထားျခင္း ကုိျဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။
“က်မတုိ႔က ဒီအဖြဲ႔နဲ႔ ေမးခြန္းေတြ အသြားအလာရွိတယ္။ သူတုိ႔အဖြဲ႔က CPI က ငွားတယ္ဆုိၿပီး သူတို႔ မေျပာဘူး။ သူတု႔ိက ပီကင္းက ဘယ္အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျပာတယ္။ ေနာက္ ေဒသခံေတြနဲ႔ သြားေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ CPI လူေတြလည္း ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ထုိအဖြဲ႔သည္ ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထား ေသာ ေမးခြန္းစာရြက္အား ျဖည့္ခုိင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ေမးျမန္းလႊာ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ လူေရးတာဝန္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ေဒသ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္း စဥ္းစားေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္၍” ဟု ေရးသားထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေမလအတြင္းက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ အစုိးရက ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ CPI အေနျဖင့္ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ တာစူေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိအစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ကုိ KDNG မွ ပီကင္းရုန္ဇီအဖြဲ႔ထံ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚဆုိင္းမုိင္ကေျပာသည္။
“တရုတ္က ျမစ္ဆံုေရကာတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ခုလည္း ဒီအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာ ထြက္လာဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္။ ဒီလုိ ႏုိ္င္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြကုိ မလုိက္တာဘူး။ ဒီလုိ စည္းစနစ္မက်ဘဲ လုပ္တဲ့အေပၚ
ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်တယ္။ ဒီလုိ ျပန္ႀကိဳးစားေနတာကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အေနနဲ႔ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတြကုိ ရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ေဒသခံမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
စီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ မလုိဘဲ ေဒသခံတို႔၏တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိသာ ျပန္လည္ ရရွိရန္သာ လုိအပ္ေနၾကသည္ဟု KDND က ေတာင္းဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .