Social Icons

Wednesday, June 19, 2013

တိုင္းရင္းသားေဒသအေပၚ က်င့္သံုးေနက် အစိုးရတပ္မ်ား၏ စရိုက္

သတင္း - ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာန
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္ မရွိ။ အႏိုင္ရေရးသည္သာ ပဓါန။ ဘယ္သူေသေသ ငါေတမာရင္ျပီးေရာ။ ဖိႏွိပ္ထားမွ ေတာ္ ကာက်မည္။ ေျမလွန္ပစ္။ ငါးပါးေမွာက္ေအာင္ ေက်ာင္းမွန္းကန္မွန္းသိေအာင္ ဆံုးမထား။ မင္းအေမလားဆြဲဖ်ဲပစ္။ ထံုးစံအတိုင္း စီရင္လိုက္။ စသည့္စသည့္--- အစိုးရတပ္မ်ား၏ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ သာမာန္လူသား သေဘာဟုမထင္ ပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္ (ဓါတ္ပံု ျမ၀တီ)
မူ၀ါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒ၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ၊ အမိန္႔ေပးေရး၀ါဒ၊ ေရဗူးေပါက္တာ မလိုခ်င္သည့္၀ါဒ၊ ဗိုက္ထဲကကေလးပါမက်န္ လူမ်ဳိးေရးညွင္းသတ္၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးေရးမွဳိင္းတိုက္မွဳ၀ါဒ၊ အေပၚစီးျဖင့္ အသားေပးမွဳ၀ါဒ၊ ခ်ဳိးနွိမ္ထားမွဳ၀ါဒ၊ ျခိမ္းေျခာက္မွဳ ၀ါဒ၊ ပညာမတတ္ေစမွဳ၀ါဒ၊ မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၀ါဒ၊ လ်စ္လ်ဴရွဳမွဳ၀ါဒ စသည့္ စသည့္ -- နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း-
အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျပမွဳ၊ မီးရွိ႔မွဳ၊ မုဒိန္းမွဳ၊ လယ္သိမ္းမွဳ၊ ယာသိမ္းမွဳ၊ စီးပြားပ်က္ေစမွဳ၊ ေမာင္းထုတ္မွဳ၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ေစမွဳ၊ အစာငတ္ထားမွဳ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ မွဳိင္းတိုက္မွဳ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေစမွဳ၊ အစီ စဥ္ရွိ ရွိလူမ်ဳိေရး၀ါးမ်ဳိမွဳ၊ အႏိုင္က်င့္မွဳ၊ အႏိုင္ယူမွဳ စသည့္စသည့္----- နည္းမ်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း-
ထိုးစစ္စစ္ဆင္မွဳ၊ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမွဳ၊ ေပၚတာအသံုးျပဳမွဳ၊ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမွဳ၊ အဓမၼစစ္သားစု ေဆာင္းမွဳ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမွဳ၊ ရြာျပင္မထြက္ရ၊ တေနရာတည္းလူစုထားမွဳ၊ လူသားဒိုင္းအသံုးျပဳမွဳ၊ အျပင္ စစ္ဘုရင္၀ါဒမ်ား စသည့္စသည့္----
ဤစနစ္မ်ားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းျပီး ကတည္းက စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျပီး ယေန႔ အထိတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားပိုင္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ အင္အားႀကီးသူက အင္းအားေသးငယ္သည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရးမေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စသည့္လူမ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္မွဳမ်ားလည္း ယေန႔အ ထိရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အနီးကပ္ဆံုး လက္ေတြ႔ အေျခအေနတခုကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တအာင္း ေဒသတြင္ ျပင္းထန္စြာ စစ္ဆင္ေနပါသည္။ ယင္းတအာင္းေဒသတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မ ေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)ႏွင့္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္( KIA)တပ္ဖြဲ႔တို႔ ရွိၾကပါ သည္။
ဤတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းကတည္းကပင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ တရုတ္ ပိုက္လိုင္း လံုျခဳံေရး၊ မူးရစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိးမွဳ လံုျခဳံေရး ၊ အျခားတရုတ္စီးပြားပိုင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ ေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ၄င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။
စစ္ဆင္ရာတြင္လည္း အရပ္သားလူထုအေပၚ ညွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္မွဳ၊ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္မွဳ အေၾကာင္းကိုမည္သို႔ မည္ပံုလုပ္ခဲ့သည္ကို http://jinghpawkasa.blogspot.com/2013/06/blog-post_19.html ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .