Social Icons

Wednesday, March 6, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ဳိးစုၾကား ယံုၾကည္မွဳရရွိရန္ SNLD ႀကိဳးပမ္း

သတင္း - ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာန
႐ွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD မွ ကမကထျပဳလုပ္ က်င္းပေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကို လာမည့္ မတ္လ၂၀ ရက္ ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိဳးၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ႐ိွေၾကာင္း SNLD ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႕ လြင္ က ဆိုပါသည္။
“အဓိက ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္ တာမွာ ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြ သက္သက္ပါတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပ ခဲ့ဘူးပါတယ္။  အဲဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစိုးရဘက္ က က်ေနာ္တို႕ အေပၚ ယုံၾကည္လာတဲ့ အတြက္ အခု ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လုပ္သြားဖို႕ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆိုပါသည္။
အဆိုပါ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႐ွမ္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္႐ိွ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရယူ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (၁၃) ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ (၁၂) ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၂၅) ဖြဲ႕ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး လာ မည့္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႕မွ (၂၂) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ က်င္းပေသာ ရွမ္းေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဓါတ္ပံု ဦးလွေမာင္ေရႊ)
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ က်င္းပေသာ ရွမ္းေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဓါတ္ပံု ဦးလွေမာင္ေရႊ)
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳရရွိေရးႏွင့္ ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး အပါ၀င္ တန္းတူ ညီမၽွ သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခါတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၌ ႐ိွသည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားက မည္ကဲ့သို႕ ပါဝင္ သြားၾကမည္ကို စုေပါင္း အေျဖ႐ွာ ၾကမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္ဟု ဦးစုိင္းညြန္႕လြင္က ဆိုပါသည္။
“ယခု ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ တစ္စုံတခု ရ႐ိွလိမ့္မယ္လို႕ ေမ်ွာ္လင့္မထားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ အျခားတစ္ေယာက္က နားလည္ သိ႐ိွသြားဖို႕ပါ။ အဓိကက ရင္ႏွီးမႈေတြ ပို႐ိွလာၾကဖို႕နဲ႔ စိတ္ခ် ယုံၾကည္စြာနဲ႔ အတူ လက္တြဲ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႕ အဆင့္ေလာက္ဘဲ ေမၽွာ္မွန္းထားပါတယ္။” ဟုဆိုပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးမွ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါက အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ လာနိုင္သည္ အထိ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ႐ိွေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ SNLD ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ကမကထျပဳၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္းပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္႐ိွၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇႏၷာဝါရီလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ပါတီက ဆိုပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္လည္း ႐ွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကို ပထမဦးဆုံး လြတ္လပ္စြာ က်င္းပ ျပဳ လုပ္ႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ဘက္က ျမင္ပါသည္။
ထိုေဆြးေႏြးပြဲမွ ႐ွမ္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ေျပာဆိုေသာ အသံမ်ားကို ရ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေၾကာင့္ ႐ွမ္းျပည္ နယ္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကေသာ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားပါ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဤေဆြးေႏြးပြဲ ကိုျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ရပ္ စလံုးမွ ရ႐ိွလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ/ အဖြဲ႕တို႕၏ သေဘာထား မ်ားကို ပူးတြဲၿပီး အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ အဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပ သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .