Social Icons

Friday, February 1, 2013

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္ေအနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း


by myitkyina


ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္ေအနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း
ေကအိုင္ေအက မုိင္းခြဲသျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ ၃စီး ပ်က္စီးကာ အရပ္သားေသဆုံးခဲ့သည္ ဟူေသာ သတင္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းဓါတ္ပုံ မွားယြင္း ေဖာ္ျပေၾကာင္း ျပည္သူတဦးက ေဖၚထုတ္လာသည့္အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပန္ လည္ေတာင္းပန္စာ ထည့္သြင္းခဲ့ရသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ၀ါရင္ ့သတင္းစာဆရာ ဦးဖိုးေသာၾကာက “မွားတတ္ ၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ မွားပံုမွားနည္းက ၂ ခ်က္ရွိတယ္ တမင္တကာ မွားတာနဲ႔ မေတာ္တဆ မွားတာ။ တိုင္းျပည္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥဆိုေတာ့ တမင္တကာ မွား တတ္ ၾကတာေပါ ့။ ဒီ မွားယြင္းမႈနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး တာ၀န္အရွိ ဆံုးသူကေတာ ့ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ပါ။” ဟု ေျပာေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႕တြင္ မဇၨိမ အင္တာနက္သတင္းစဥ္၌ ေဖၚျပ ထားခဲ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွာ ဒုတိယ တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါမည္။ မွားယြင္းမႈကို တမင္တကာ က်ဴးလြန္ရန္ညႊန္ၾကားသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ပထမ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာအေျချပဳရာေဒသတ၀ိုက္တြင္ အၾကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲ ေနေၾကာင္း တျပည္လံုးအသိ၊ တကမာၻလံုးအသိ ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာ ဦးဖိုးေသာၾကာ ေျပာသကဲ့သို႕ပင္ တိုင္း ျပည္နွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥတြင္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္ေအနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍  တမင္တကာ သတင္းမွားေဖၚျပေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။
လူေသဆံုးသည့္ပံုနွင့္ ဆိုင္ကယ္ပ်က္စီးသည့္ပံု တသီးတျခားျဖစ္ေနသည္။ လူတစ္ဦးေသေနသည့္ပံုကို တေနရာမွ ယူ ထားျပီး ဆိုင္ကယ္ပ်က္စီးသည့္ ပံုကို အျခားတေနရာမွ ယူကာ တြဲစပ္ေဖၚျပထားေၾကာင္းေပၚလြင္သည္။ ယင္းသို႕ သတင္းမွားကို လုပ္ၾကံေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္တပ္သည္ မိမိဘာသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျပီး ေကအိုင္ေအကို ျပည္သူအမ်ား အထင္လြဲမွားေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာလည္း ေဆာင္သည္။ ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၉ အရ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အသေရဖ်က္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ သည္။
” မည္သူမဆို နဳတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ရွဳေစရန္ၾကံရြယ္သည့္စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပံု သ႑ာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူတဦးတေယာက္၏ အသေရကို နစ္နာေစရန္အၾကံျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ထိုသူနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ စြပ္စြဲ ျခင္းသည္ ထိုသူ၏ အသေရကို နစ္နာေစမည္ဟု သိလွ်က္နွင့္ ေသာ္၄င္း၊ ထိုသို႕ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္းရွိလွ်က္နွင့္ ေသာ္၄င္း၊ ထိုသူနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာစြပ္စြဲခ်က္ကိုျပဳလွ်င္ သို႕တည္းမဟုတ္ ေက်ညာလွ်င္ အဆိုပါလူ၏ အသေရကို ဖ်က္ သည္ မည္၏။ ”
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ယင္းသို႕မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံစြပ္စြဲျခင္းမွာ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ရံုသာမက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုပါ ျပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အေသးစိပ္သိလိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္။             ဦးအမ္ေနာ္မိန္း (ေရွ႕ေန) (၉၅) (၀) ၉ ၄၇ ၆၀ ၆၆ ၈၆
ေန႕စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္


No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .