Social Icons

Thursday, October 16, 2014

KAF ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ KNU ႏွင့္ DKBA ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္

mizzima-kaf
ကရင္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ၄ဖြဲ႕က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF)အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ ေန႔က ျပန္လည္ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္အေပၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) တုိ႕က ေၾကညာခ်က္အသီးသီး ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္စြဲပါ ေကအဲန္ယူ၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ KNLA ႏွင့္ KNDO သည္ ေကအဲန္ယူ ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆာနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြား မည္ျဖစ္သလို ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (Unity Committee for Karen Armed Groups) အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီက “ဒီလိုျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ KNU တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္သြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒီျပႆနာေတြက အေသးအမႊားေလးေတြပါ။ အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ အျမင္မတူတာကို ျပန္ လည္ညႇိႏႈိင္းသြားရမွာသာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
အလားတူ DKBA က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အႂကြင္းမဲ့ လက္ခံေသာ္လည္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ပါ စာသား ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားအေပၚ အားလံုး သေဘာတူမႈမရွိေသာ္လည္း ကရင္လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႕တြင္ စုကလိၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ၊ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ရြာ(ေကာ့သူးမြဲခီး)၌ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ ဆက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
“ျပည္သူေတြ လိုလားခ်က္ေၾကာင့္ အားလံုးသေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးထားတာပါ။ သေဘာမတူတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုလို တာက အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ မရွိေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္လိုက္တဲ့အေပၚမွာ စာအေရးအသား အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတဲ့သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္”ဟု DKBA ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္က ေျပာသည္။
ယခုလို ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား စုစည္းကာ KAF ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အား ပိုမုိက်စ္လစ္ေစခ်င္ၿပီး စစ္ေရးပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဖားအံၿမိဳ႕ေန ၈၈ အေရးေတာ္ပံုေက်ာင္းသားေဟာင္း ကရင္ျပည္သူတစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။
ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ (Kawthoolei Armed Forces -KAF) ဖြဲ႕စည္းအၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္တြင္ အမ်ိဳး သားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားတပ္ ေပါင္းစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုမ်ားျဖင့္ လက္တြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၄၉ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္(KNDO)သည္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲမွ ျပန္ဆုတ္ခြာသည့္အခ်ိန္ ကရင္လက္ နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျပန္လည္စုစည္းၿပီး Karen Armed Forces – KAF အျဖစ္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ငူ၌ စတင္ဖြဲ႔ စည္းၿပီး ထိုစဥ္က စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ေပ။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .