Social Icons

Wednesday, January 8, 2014

စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္း တရာ ဂ်ပန္အကူအညီေပး

သတင္း - ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာန
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ရွိေနေသာ ပဋိပကၡအား ခံစားေန ရသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္း တရာ လွဴဒါန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမာန္ေန႕ ဇႏၷာ၀ါရီ (၆)ရက္ေန႔ တြင္ ခ်က္ထရီ ယံဟိုတယ္ ၌ က်င္းပသည့္ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ၌ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ သံအမတ္ ႀကီး က ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။
“အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစု ေတြၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ တြန္းအာ းေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီလို လုပ္ ေဆာင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ တာျဖစ္တယ္။  အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစု ေတြ ရဲ့ေဒသ ေတြမွာ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိ ေသးဘူး။ ျပီးေတာ့ လူသားခ်င္း စာနာရမယ့္ အကူအညီ ေတြ ေပးတဲ့ ေနရာမွာ လည္း အကန္႔အ သတ္နဲ႔  အခက္ အခဲ ေတြ ႀကံဳေနရေသး တယ္လို႔ မစၥတာ ဆာဆာကာဝါက ဆိုပါသည္။
ျငိမ္းခ်မ္း ေရး အတြက္ တျခား ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းေန သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ ျပသနာကို အရင္ဆံုး ကူညီ ေျဖ ရွင္းလို၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ သည္။  ျမန္မာနိုင္ငံ ပဋိပကၡ မ်ား၏ အေၾကာင္း ရင္းခံ သည္ ရႈပ္ေထြး က်ယ္ ျပန္႔ လွသျဖင့္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲေန တာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ၏ အေျခခံလို အပ္ ခ်က္ ေတြကိုကူညီေျဖရွင္း လိုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ဤေထာက္ပံ့ မွဳသည္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အျပင္ (IDP) ေခၚေသာရြာပုန္းရြာ ေရွာင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ေထာက္ပံ့မွဳ သည္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ နယ္ေျမ အတြက္ ျဖစ္ျပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြက္ မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္သည္ (UNHCR) ႏွင့္(WFP) စေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ တျခားNGO မ်ားက ေထာက္ပ့့ံေနျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ထို႔အျပင္ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕ထုတ္က်ိဳဒို သတင္းဌာန ကမူ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို အားေကာင္း လာေစ ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဒၚလာသန္း(၁၅၀) ေက်ာ္ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ကူညီရန္ ရွိသည္ဟု  ဂ်ပန္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အာေဘးက အာမခံထား ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။
အလားတူ အစိုးရ အျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္စဥ္အား ကူညီရန္  တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကို လည္း ဂ်ပန္မွ အကူအညီ ေပးရန္  ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ေရးသားထား ပါသည္။ ဂ်ပန္ အစိုးရသည္ ဤလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ ေဖၚေရး အတြက္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္း စီစဥ္ ေနျပီးျဖစ္ သည္။
အထူးသျဖင့္ အစားအစာ ႏွင့္ ေဆး၀ါး မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္ အဦးမ်ား ႏွင့္ ထြက္ေျပး ေနရသည့္ စစ္ေျပးမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေရးမ်ားမွာ ကူညီ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကို အကူ အညီေပး ရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာ တူညီ ခ်က္ျဖင့္ နိပြန္ ေဖါင္းေဒးရွင္း မွ တဆင့္ အကူ အညီေပးေန ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔မွ တဆင့္ အကူအညီ ေပးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ အေျခအေန တြင္ မူ  စစ္ေရး အရ အေၾကာင္း ျပျပီး ဆိုင္းင့ံ ထားျခင္း၊ သြားလာေရး ကို အေၾကာင္း ျပျပီး ေႏွာင့္ေႏွး ေနျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ တခ်ုိ႕ ေနရာမ်ား တြင္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ အမတ္ႀကီးက အရိပ္ အျမြက္ ေျပာ ဆို လိုျခင္း ျဖစ္ ဖြယ္ရွိ ပါသည္။
အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔သည္ ျပီးခဲ့သည့္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ လက္ေအာက္ ခံရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အား ဆန္အိတ္ တေထာင္ သမၼတ အမည္ျဖင့္  လွဴဒါန္းခဲ့ ပါသည္။ အမွန္မွာ ထိုဆန္အိတ္ မ်ားသည္  နိပြန္ ေဖါင္ေဒးရွင္း ၏ ဆန္အိတ္ မ်ားျဖစ္သည္။
အကယ္၍ အစိုးရမွ တဆင့္ အကူ အညီ ေပးမည္ ဆိုပါက အေၾကာင္း ျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ုိး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရမည္ ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္၏ ေစတနာ အတိုင္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာမည္ဟု တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ မ်ားက ေစာဒက တက္ထား ကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .