Social Icons

Thursday, October 24, 2013

ကင္တားနား၏ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာအေပၚ ယေန႔ ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား


ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား၏ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ မ်ား အေပၚ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို စက္တင္ဘာ(၂၃) ရက္စြဲျဖင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တင္ျပထားရာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္၌ ေဆြးေႏြးၾကားနာရန္ ရွိသည္။
ထိုေဆြးေႏြးၾကားနာမႈသည္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ရန္႐ွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္မည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ (HRW) မွ အာရွေဒသ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ ဖီးလ္ေရာဘင္ဆန္မွ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား
၎က “မစၥတာကင္တားနားရဲ႕ ကုလသမဂၢကို တင္သြင္းထားတဲ့ အစီရင္ခံစာက အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို အားေကာင္းစြာ ေထာက္ျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ပါ၊ ဒါကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း အေသးစိတ္က်က် ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚကို ကုလသမဂၢရဲ႕သေဘာထား ဘယ္လိုထားရွိသင့္သလဲ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။
မစၥတာကင္တားနား တင္သြင္းထားသည့္ အစီရင္ခံစာသည္ စာမ်က္ႏွာ (၂၃) မ်က္ႏွာ ပါ၀င္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအား အဓိကေရးသား ေထာက္ျပထားသည့္အျပင္ အျခားလူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ခံ၀န္ခ်က္ ထိုးရသည့္ ပုဒ္မ (၄၀၁) (က) (ဂ) (ဃ) တို႔အား က်န္ရွိျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပန္လည္က်ခံ ရန္႐ွိသည့္ အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ၂၀၁၁ ေမလမွစ၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ ၁၁ ႀကိမ္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၉၅၁ တို႔အား လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ယင္းအစီ ရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္၊ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ စသည့္ က႑တို႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားသည္။
ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည့္ ခရီးမွ ရရွိထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ တို႔အၾကား မညီမွ်သည့္ သယံဇာတ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။
တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥ၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပေလာင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတို႔၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ထိုပစ္ခတ္မႈကိုလည္း ဖီးလ္ေရာဘတ္ဆန္က ေ၀ဖန္ကာ စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ား အား ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အလြယ္တကူ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားရွိလာၿပီး ၎အားႀကိဳဆိုေထာက္ခံကာ ျမန္မာအစိုးရမွ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလႏွင့္ ယခုလက္ရွိကာလ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တာ၀န္ခံေပးသင့္ေၾကာင္း ဖီးလ္ေရာဘင္ဆင္မွ ေျပာဆိုကာ မစၥတာကင္တားနား ၏ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ၌လည္း အထက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစ၍ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားမွ(၇)ႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၄င္း၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္တြင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .